Martin Klika: Pro Ústecký kraj je zachování zdravotní péče na Šluknovsku na prvním místě - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Martin Klika: Pro Ústecký kraj je zachování zdravotní péče na Šluknovsku na prvním místě

zdroj: Ústecký kraj

Rumburk | Lužická nemocnice by měla pro nastavení optimálního převodu projít důkladnou komplexní prověrkou a připraví se proto memorandum o porozumění. To jsou závěry společného jednání vedení Ústeckého...

 

kraje, Krajské zdravotní, města Rumburk i Lužické nemocnice. Vše musí ještě potvrdit rumburské zastupitelstvo. 
Rumburk podle slov jeho vedení plánuje vyhlásit tendr na prodej Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Zapojení tímto směrem a vynaložení finančních prostředků, které by mohly být v případě neúspěchu ve výběrovém řízení použity zbytečně, ovšem Ústecký kraj odmítá. 
„Je nutné si uvědomit, že kdyby byla Lužická nemocnice prosperující a zdravá společnost, tato jednání bychom vůbec nevedli. Ústecký kraj již několikrát vyjádřil podporu a potřebu zachování zdravotní péče na Šluknovsku, teď je ovšem nutné, aby vstřícný krok udělal i Rumburk, pod jehož vedením nemocnice několik posledních let je. Pro kraj je stěžejní zachování zdravotní péče ve výběžku,“ uvedl při jednání první náměstek hejtmana Martin Klika. Ústecký kraj poté, co město oznámilo, že bude jednat i s dalšími partnery, požaduje po rumburském zastupitelstvu ujištění, že dojde k uzavření takzvaného memoranda o porozumění, protože krajská samospráva se rozhodně nebude přihlašovat do případného výběrového řízení o odkup nemocnice bez provedení due dilligence. 
„Chceme vědět, že s tímto navrhovaným postupem město souhlasí, v opačném případě by vynaložené úsilí i prostředky Ústeckého kraje na due dilligence, tedy komplexní prověrku, byly vynaloženy nehospodárně a neúčelně. Kraj upřednostňuje v těchto případech používaný standardní postup, kterým je převod obchodního závodu, nikoliv převod akcií,“ dodal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák. Nejpozději do konce tohoto roku by měl být zastupitelstvu kraje předložen návrh nejvhodnějšího postupu právě pro zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku a to na základě uvedené finanční, daňové i právní prověrky. 
Ústecký kraj již dříve, na počátku společných jednání o převedení nemocnice pod Krajskou zdravotní, navrhoval převod za 1 korunu s tím ale, že bude nutné do nemocnice investovat desítky milionů korun nejen na podporu provozu, ale také na potřebné rekonstrukce a vybavení. Po Rumburku ovšem chtěl vždy převod sta procent společnosti, město Rumburk však nevlastní jednu akcii, která je nyní v rukách soukromé osoby.

Zdroj: Ústecký kraj

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký