ÚOHS dal Krajské zdravotní pokutu 500.000 za chyby v zakázce - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

ÚOHS dal Krajské zdravotní pokutu 500.000 za chyby v zakázce

zdroj: kzcr.eu

Brno | Společnost Krajská zdravotní, která sdružuje pět nemocnic v Ústeckém kraji, dostala od antimonopolního úřadu pokutu 500.000 korun. Chybovala při zadávání veřejné zakázky na výběr distributora...

 

léků. Rozhodnutí není pravomocné, společnost proti němu může podat rozklad, uvedl dnes v tiskové zprávě předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj. Krajská zdravotní podá proti rozhodnutí rozklad.
    Účelem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové smlouvy se třemi vybranými uchazeči na distribuci léků s dobou plnění čtyři roky od podpisu smlouvy. ÚOHS zahájil správní řízení z moci úřední a našel několik pochybení. "Zadavatel nedodržel závazný postup stanovený zákonem. Rozsah požadované kvalifikace neomezil na informace a doklady bezprostředně související s předmětem zakázky a požadoval po uchazeči předložení přehledu významných zakázek doloženého seznamem distribuovaných léčiv i s obchodní marží v posledních třech letech," uvedl Rafaj. ÚOHS soudí, že uvedení marží je obchodním tajemstvím a poskytnutí této informace není nezbytné.
    Zadavatel také porušil zákaz diskriminace. "Nevymezil minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů a stanovil uchazečům nepřiměřený požadavek," uvedl Rafaj. V podmínkách bylo, že uchazeč musel mít v posledních třech letech zakázky celkem za šest miliard korun, přičemž jedna z nich musela být aspoň za miliardu. Přitom předmětná zakázka byla za 2,8 miliardy na čtyři roky. "Kvalifikační předpoklady byly překážkou hospodářské soutěže, jelikož byly nastaveny nepřiměřeně ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti zakázky," konstatoval Rafaj.
    Dalším deliktem bylo porušení zásady transparentnosti. Jedno z kritérií nebylo stanoveno přesně a srozumitelně, uchazeči tedy nemohli mít jasnou představu, jak se bude jejich nabídka hodnotit. Zadavatel chyboval i v tom, že stanovil jako hodnotící kritérium výši distribuční přirážky ke skutečně zaplacené ceně, aniž by byl vyjádřen vztah užitné hodnoty a ceny.
    Krajská zdravotní s pokutou nesouhlasí a bude se proti ní bránit, řekl dnes ČTK mluvčí Jiří Vondra. "Rozhodnutí úřadu je momentálně podrobováno důkladné právní analýze," řekl.
    Pro Krajskou zdravotní jde o jeden z mnoha problémů v souvislosti s hospodářskou soutěží. V květnu ÚOHS zrušil zhruba stomilionový tendr na modernizaci a přístrojové vybavení cerebrovaskulárního centra a iktových center kvůli transparentnosti. Znovu se úřad zabývá pokutou 700.000 za chyby v zakázce na nákup zdravotnické techniky, kterou zrušil Krajský soud v Brně. V únoru dostala Krajská zdravotní 600.000 pokutu, zatím nepravomocnou, za chyby při nákupu zdravotnické techniky. Další pokuty dostala od ÚOHS i v předchozích letech.

Zdroj: ctk.cz

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Kraje  » Ústecký