Západočeský METROPOL č. 2/2010 - Západočeský - Český Metropol

Západočeský

Západočeský METROPOL č. 2/2010

Ikona

29. ledna 2010, 20.55 | Josef Vozdecký, lékař přes víno. Generální ředitel Bohemia Sektu Josef Vozdecký svůj život spojil s vinařstvím. Není divu, vždyť pochází ze
staré moravské vinařské rodiny, jeho pradědeček i dědeček byli uznávaní vinaři z Šitbořic, vesnici v tradiční
vinařské oblasti u Velkých Pavlovic. Šéfuje největší české vinařské fi rmě. Ve společnosti Bohemia
Sekt působí prakticky nepřetržitě třicet osm let, z toho posledních osmnáct let ve funkci generálního
ředitele. Vínu zasvětil celý svůj život, ale nikdy se jím neopil. V lednu oslavil 65. narozeniny, a to už stojí
za to se za svým životem ohlédnout. Povídali jsme si o víně, o rodině, o koníčcích, prostě o životě.

 

 

 

 

Stáhněte si noviny v PDF

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Odkazy v záhlaví webu  » Archiv novin  

 » Odkazy v záhlaví webu  » Archiv novin  » Západočeský