Měření ovzduší v Celiu neprokázalo více škodlivin - Ekologie - Český Metropol

Ekologie

Měření ovzduší v Celiu neprokázalo více škodlivin

foto archiv

Most/Litvínov | Požár na skládce Celio ve středu 19. září 2018 řešil také Ústecký kraj, který nechal provést měření kvality ovzduší v lokalitě Litvínov a Most v souvislosti s požárem skládkového komplexu Celio a.s.

 

V období 19. – 26. 9. 2018 byly provedeny odběry vzorků ovzduší ve vybraných lokalitách města Litvínov a města Most. V laboratořích Zdravotního ústavu Ústí nad Labem byly provedeny analýzy odebraných vzorků. Z analýzy vyplývá, že hodnoty znečišťujících látek v zájmových lokalitách ve sledovaném období nepřekračovaly ani krátkodobé imisní limity.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Více  » Ekologie