MŽP rozdělilo obcím dalších téměř 5 miliard, zajistí pitnou vodu a zlepší péči o krajinu - Ekologie - Český Metropol

Ekologie

MŽP rozdělilo obcím dalších téměř 5 miliard, zajistí pitnou vodu a zlepší péči o krajinu

zdroj: MŽP

Praha | Ministerstvo životního prostředí aktuálně schválilo finanční prostředky z evropského Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na 214 projektů. Většina z nich přispěje obcím k posílení vodohospodářské...

 

infrastruktury a zlepšení úrovně čištění odpadních vod. Mezi schválenými žádostmi jsou ale i projekty na podporu ochrany přírody a krajiny. 
„Vodní hospodářství je pro Českou republiku z pohledu investic jednou z prioritních oblastí. Poslední Zpráva o stavu životního prostředí ČR uvádí, že stav této oblasti stále není příznivý a díky evropským fondům máme šanci ho změnit. Podpora proto putuje nejvíce tam, kde je zapotřebí investovat do zlepšení kvality vod a jejich čištění. Zároveň v souladu se strategií boje se suchem posíláme investice i na zkvalitňování zdrojů pitné vody a propojování vodárenských soustav,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec ke schváleným projektům. 
Díky EU se daří stavět i modernizovat kanalizace a čistírny odpadních vod, podporují se i menší a ekologičtější řešení 
Největší částku, přes 3,8 miliardy korun, si rozdělí 150 tuzemských obcí a vodohospodářů na vybudování, modernizaci a posílení obecních čistíren a kanalizačních systémů, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod. Ministerstvo je přidělovalo ve 42. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, původně počítalo s 3,6 miliardami korun. „O nezbytnosti akutně řešit dostupnost a kvalitu vodních zdrojů svědčí i velký převis kvalitních projektů, kterých se sešlo na Státním fondu životního prostředí ČR téměř 200 s požadavkem na 4,7 miliardy korun. Alokace na tuto výzvu proto byla o dalších 240 milionů korun navýšena,“ upřesňuje ministr Richard Brabec.

Zdroj: MŽP

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Více  » Ekologie  

 » Finance