Ptákem roku 2011 je strnad obecný - Zvířata - Český Metropol

Zvířata

Ptákem roku 2011 je strnad obecný

Ikona

1. února 2011, 12.36 | ČESKÁ REPUBLIKA | Titul Ptáka roku 2011 získal poměrně běžně rozšířený strnad obecný. Bohužel se jedná o živočicha, jehož počty se v celé Evropě kvůli intenzivnějšímu využívání krajiny stále zmenšují, uvedl v úterý ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek. Strnada vybrala ČSO jako široce rozšířený druh, jehož výskyt je pro většinu lidí samozřejmostí. Přitom za posledních 30 let se jeho početnost na území Česka snížila o půl až jeden milion jedinců.

 

Podle ornitologů to ukazuje, k čemu dochází v celé Evropě v důsledku intenzivního zemědělství.

Problém pro strnady představuje hlavně stále větší míra využívání umělých hnojiv a herbicidů. "Vzniká tak sterilní krajina, která sice produkuje žádané suroviny, ale neposkytuje místo k životu broukům, motýlům, ptákům ani dalším obyvatelům přírodního prostředí," shodují se ornitologové.

Strnad obecný je pták zhruba velikosti vrabce. Nejtypičtějším znakem samců je citrónově zbarvená hlava a žlutavá spodina těla, rozsah žluté barvy je značně variabilní. Při odletu na ocase nápadně zasvítí bílé okraje. Na jaře a v létě na sebe upozorňuje především zpěvem.

Prostřednictvím akce Pták roku se ČSO snaží získat více informací o těchto vybraných druzích, proto brožury vydávané k vyhlášení obsahují i speciální dotazníky s otázkami na jejich výskyt a hnízdění. Od roku 2003 doprovázejí vydání brožury i akce na webu ČSO.

Dosud vyhlášené druhy od roku 1992
2010 kukačka obecná
2009 skorec vodní
2008 racek chechtavý
2007 slavík obecný
2006 orel mořský
2005 skřivan polní
2004 rorýs obecný
2003 vrabec domácí
2002 poštolka obecná
2001 kavka obecná
2000 ledňáček říční
1999 konipas bílý
1998 koroptev polní
1997 sova pálená
1996 ťuhýk obecný
1995 čejka chocholatá
1994 čáp bílý
1993 rehek zahradní
1992 vlaštovka obecná


Tématické zařazení:

 » Zvířata