Projekt podejtlapku.cz - Zvířata - Český Metropol

Zvířata

Projekt podejtlapku.cz

Ikona

15. března 2010, 22.46 | PÍSEK | V minulém týdnu byl uveden do života nový projekt Ekologického centra Elektrárny královského města Písku, o.p.s. nazvaný Podej tlapku. V tomto projektu hodlá zmíněné Ekocentrum za podpory veřejnosti pomáhat zvířatům, která jsou odkázána na lidskou pomoc. Jedná se především o zvířata jak v útulcích, tak i ta, jejichž majitelé se o ně z různých příčin již nadále nemohou sami postarat, popřípadě jim zajistit potřebnou zdravotní péči.

 

S prvotní myšlenkou, která vedla až k realizaci projektu podejtlapku.cz, přišel v průběhu roku 2009 Marek Anděl, zakladatel a předseda správní rady Ekologického centra – Elektrárny královského města Písku, o.p.s. V rámci svého působení v Komisi pro životní prostředí města Písku se mimo jiné setkává také s problematikou zvířat, která se dostala do situace, z níž jim může pomoci zase jenom člověk.  

„Týraným či opuštěným zvířatům je dnes pomoc ve valné většině případů poskytována lidmi, kteří s nimi opravdu velmi cítí a této pomoci obětují často všechen svůj volný čas a mnohdy i většinu vlastních finančních prostředků. Společnost by si těchto lidí měla opravdu vážit a snažit se jim v jejich úsilí maximálně pomoci," říká Marek Anděl.
 
Projekt podejtlapku.cz si klade za cíl shromažďovat na transparentní bankovní účet č. 235784460/0300 vedený u Poštovní spořitelny finanční prostředky, které budou podle potřeby velmi rychle a zároveň maximálně účelně vynakládány na konkrétní adresnou pomoc pro potřebná zvířata. „Výpisy z tohoto bankovního účtu jsou veřejně přístupné a najdete je na našich webových stránkách www.podejtlapku.cz ,“ dodává Marek Anděl.
 
Tento samostatný bankovní účet vedený na obecně prospěšnou společnost Ekologické centrum – Elektrárna královského města Písku, o.p.s. výhradně pro projekt podejtlapku.cz spravuje pětičlenná komise zcela nezávislých osob, která zároveň rozhoduje o poskytování konkrétní pomoci na základě jednotlivých žádostí. Pomoc bude poskytována v rámci Jihočeského kraje.
 
„ Rád bych už dnes poděkoval prvním dárcům za jejich finanční podporu, kdy se v průběhu několika málo dnů od spuštění projektu shromáždilo na účet podejtlapku.cz více než sedm tisíc korun,“ doplňuje Marek Anděl.
 
Zahájení projektu bude v pondělí 29. března v 19 hodin podpořeno uspořádáním  benefičního koncertu na podporu zvířatům v nouzi, který se uskuteční v Koncertní síni Trojice v Písku. Vystoupí zde děti ze Základní umělecké školy v Písku, jejíž ředitelkou je Jindřiška Kudrlová. V druhé polovině programu zazpívá Ivanne s klavírním doprovodem Sergeye Perepeliatnyka.

Tématické zařazení:

 » Zvířata