České a saské zoologické zahrady budou spolupracovat - Zvířata - Český Metropol

Zvířata

České a saské zoologické zahrady budou spolupracovat

zdroj: Zoo Ústí n. L.

Ústí nad Labem | Zástupci zoologických zahrad České republiky a Spolkové republiky Německo včera v Děčíně podepsali smlouvu o spolupráci na přípravě společného projektu Partnerská spolupráce šesti zoologických...

 

zahrad v oblastech organizace, vzdělávání, ochrany přírody a přírodních druhů, který má být zahájen v roce 2017.
„Na české straně se jedná o Zoo Ústí nad Labem, Zoo Děčín a Podkrušnohorský Zoopark Chomutov, německými partnery jsou Zoo Görlitz a Hoyerswerda a Spolek přátel Zoo Drážďany. Díky projektu se partnerské zoologické zahrady blíže provážou a získají zcela nový prostředek, jak posílit systém informovanosti o ochraně druhů, a to se zásahem do přeshraničního regionu zoo,“ přibližuje ředitel ústecké zoo Lubomír Moudrý.
Tím je společná aplikace pro mobilní telefony a další mobilní zařízení, jejíž vývoj je hlavní bodem věcné náplně projektu. Aplikace bude se všemi informacemi a interaktivními prvky doprovázet uživatele při návštěvě každé partnerské zoo, ale také představí projekty k ochraně druhů v jednotlivých zoo. Díky několika jazykovým verzím (české, německé a anglické) se v českých a německých zoologických zahradách lépe zorientují i zahraniční návštěvníci. „Pokud si tedy návštěvník naší zoo stáhne ústeckou aplikaci, zobrazí se mu ve stejném designu a se stejným ovládáním jako u všech ostatních partnerských zoo, takže její používání bude uživatelsky snazší. Obsah bude samozřejmě specifický pro každou partnerskou zoo, přičemž téma „ochrana druhů“ tvoří centrální jednotící prvek,“ popisuje Nikola Roštejnská.
„Každá zoo bude mít připraveny vlastní způsoby, jak projekt využije. V ústecké zoo dojde ke zlepšení přístupu na wi-fi u obou pokladen i na několika dalších místech v areálu zoo, k vybavení Zooškoly tablety, neboť aplikace může pomoci i při výukových programech, které zoo pro děti různých typů škol organizuje,“ vysvětluje tisková mluvčí Věra Vrabcová. Pozornost je zaměřena na ohrožené druhy, které se nachází v každé ze šesti partnerských zoo.
Souhrnné informace o projektu budou uvedeny na webových stránkách jednotlivých zoologických zahrad, další informace získají návštěvníci ze společného letáku ve třech jazykových mutacích či na bannerech umístěných u vchodů do všech partnerských zoologických zahrad.
Partnerské zoo, které právě pracují na společné projektové žádosti tak, aby byla odevzdána v druhé polovině listopadu, doufají ve finanční podporu tohoto projektu až do maximální možné výše 85% celkových nákladů. Tyto prostředky pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj a jsou poskytovány Saskou rozvojovou bankou a Ministerstvem pro místní rozvoj na základě Programu o spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Zdroj: Zoo Ústí n. L.

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zvířata  

 » Kraje  » Ústecký