Obnova osobních vozů v Česku je nedostatečná, vloni stoupl podíl automobilů starších 10 let - Auto - Český Metropol

Auto

Obnova osobních vozů v Česku je nedostatečná, vloni stoupl podíl automobilů starších 10 let

Ikona

12. února 2010, 16.51 | ČESKÁ REPUBLIKA | Průměrný věk osobních automobilů registrovaných v Česku byl i vloni téměř 14 let a navíc se zvýšil podíl vozů starších 10 let, které tvoří téměř 60 procent všech registrovaných osobních automobilů v tuzemsku. V pátek to uvedlo Sdružení automobilového průmyslu (SDA). Počet v ČR registrovaných osobních automobilů se vloni zvýšil pouze o 11 682 kusů, to je o 0,26 procenta.

 

K 31. prosinci 2009 bylo v ČR registrováno 4 435 052 osobních automobilů. První registrace činily 314 598 vozů (z toho 161 659 nových a 152 939 ojetých z dovozu). "Těmto číslům by odpovídalo vyřazení více než 300 tisíc osobních aut z registru. Vykázaný údaj o počtu z registru vyřazených osobních automobilů uvádí číslo 251 753 kusů (239 712 zrušeno a 12 041 exportováno)," uvedl Antonín Šípek, ředitel SDA. Oproti roku 2008, kdy bylo vyřazeno 168 837 osobních automobilů, však vloni počet osobních vozů vyřazených z registru výrazně stoupl, a to téměř o polovinu. "I přes tento pozitivní fakt se však počet osobních automobilů ve věku nad 10 let opět zvýšil a k 31. 12. 2009 dosáhl 2 630 239 kusů, to je 59,3 procenta všech v ČR registrovaných osobních automobilů (v konci roku 2008 to bylo 58,92 %). Průměrný věk osobních automobilů registrovaných v ČR (stále téměř 14 let) a podíl vozidel ve věku nad 10 let svědčí o dlouhodobě nedostatečné obnově vozového parku," podotkl Šípek.

Vloni dosáhl podíl hodnoty obnovy vozového parku v oblasti osobních automobilů 3,65 procenta. To je však podle ředitele SDA hluboko pod optimální hodnotou, která pro nové vozy činí minimálně osm až deset procent. "Ani při zahrnutí dovozů ojetých osobních automobilů, jejichž přínos k obnově je však značně diskutabilní, nedosáhla v roce 2009 obnova vozového parku minimální osmiprocentní hodnoty," konstatoval Šípek.

Nevyhovující věková struktura vozového parku osobních automobilů v ČR má vliv i na bezpečnost silničního provozu. Vloni se osobní automobily ve věku nad 10 let podílely zhruba na polovině nehod všech osobních automobilů a podíl usmrcených dosáhl dokonce 63,7 procenta (zvýšil se o 1,7 procenta).

Tématické zařazení:

 » Auto