Ekologie - Český Metropol

Ekologie

Praha rozšiřuje plochy krajinné zeleně

zdroj: Hl. m. Praha

- Praha | Hlavní město v poslední době výrazně rozšiřuje plochy veřejné zeleně, především ve východní části Prahy, kde byl až dosud zelených ploch nedostatek. V současné době je již plně v běhu například výsadba...

Nová zelená úsporám je určena pro nízkoenergetické domy či zelené střechy

zdroj: MŽP

- Praha | Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR společně vyhlaásily novou kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám zaměřenou na výstavbu bytových domů s velmi...

Stát dá 100 milionů pro obce a kraje na ekologická auta

zdroj: MŽP

- Praha | Ministr životního prostředí Richard Brabec zahájil příjem žádostí o dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi řízených organizací si rozdělí celkem 100 milionů...

Znovuvyhlášení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

zdroj: Kraj Vysočina

- Jihlava | Poprvé byla přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník na Jihlavsku vyhlášena v roce 1984, dnes už ale přes třicet let stará vyhláška neodpovídá současnému právnímu stavu a vytyčené území nezahrnuje...

Praha vyhlásila grantový program pro oblast životního prostředí na rok 2017

zdroj: Hl. m. Praha

- Praha | Pražští radní schválili vyhlášení grantového programu určeného na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí hlavního města pro rok 2017. Celková vyčleněná částka na tyto granty činí 20 milionů...

Ústecký kraj podpořil EkoZpravodaj

zdroj: Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

- Most | Za finanční podpory Ústeckého kraje připravilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) EkoZpravodaj pro Ústecký kraj. Ten je určen široké veřejnosti, školám, obcím, organizacím či podnikatelským...

Češi loni vytřídili o necelých 100 tisíc tun bioodpadu více než v roce 2014

zdroj: MŽP

- Praha | Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v loňském roce zavedlo v obcích povinnost zajistit pro občany oddělený sběr bioodpadu. Díky ní Češi loni vytřídili o 92 tisíc tun bioodpadu více než v roce 2014. V roce...

Oblíbený lesopark Bažantnice čeká revitalizace

zdroj: Město Děčín

- Děčín | Revitalizaci lesoparku Bažantnice chce děčínská radnice realizovat pomocí dotace Nadace Proměny. O tuto dotaci usilovalo město již v loňském roce. Tenkrát ale s žádostí neuspělo. „Rozhodli jsme se...

Praha nahrazuje stromy vykácené při přestavbě čističky

zdroj: Hl. m. Praha

- Praha | Hlavní město se prostřednictvím své organizace Lesy hl. m. Prahy pustilo do výsadby stromů, které nahradí dřeviny pokácené při přestavbě a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. V...

Třetina peněz na kotlíkové dotace v Ústeckém kraji je již vyplacena

zdroj: Ústecký kraj

- Ústí nad Labem | Ústecký kraj získal od Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014 – 2020 v první výzvě 162 milionů korun na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná...

Kam zmizely hvězdy? O nocích bez tmy na teplické hvězdárně

zdroj: UJEP

- Teplice | Světelné znečištění je celosvětový ekologický problém. Škodí nám přemíra nočního světla – a pokud ano, tak jak? A dá se s tím něco dělat? O světelném znečištění bude ve čtvrtek 20. října na hvězdárně...

Strana výpisu

11 ...