Profesor Pavel Janoš je laureátem Ceny hejtmana Ústeckého kraje - Kultura - Český Metropol

Kultura

Profesor Pavel Janoš je laureátem Ceny hejtmana Ústeckého kraje

zdroj: UJEP

Ústí nad Labem | Zastupitelé Ústeckého kraje rozhodlio udělení Cen hejtmana ÚK za rok 2016. Jedním z oceněných je také prof. Pavel Janoš z Fakulty životního prostředí UJEP. Pavel Janoš se zabývá vývojem nových...

 

materiálů a technologií pro ochranu životního prostředí a hodnocením vlivů průmyslových a jiných činností na životní prostředí. V této oblasti se spolupracuje na přípravě a řízení řady výzkumných a dalších projektů. Podílel se také na založení tzv. velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz či ústeckého Centra pro výzkum toxických látek v životním prostředí CADORAN. 
Prof. Janoš je dále spoluřešitelem řady grantů udělených Grantovou agenturou ČR fakultě životního prostředí nebo pracovišti Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži, příp. pracovištím VŠCHT v Praze či Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR v Praze Suchdole. Mimo to je autorem více než stovky vědeckých prací, deseti patentů a řady studií a výzkumných zpráv.
„Udělení Ceny hejtmana prof. Janošovi mě velmi potěšilo. Je to skutečně zasloužené ohodnocení výjimečné práce výjimečného člověka,“ říká doc. Martin Balej, rektor UJEP.  
Slavnostní předání Cen hejtmana ÚK za rok 2016 proběhne dne 3. 10. 2017 v Městském divadle v Mostě.

Zdroj: UJEP

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kultura  » Kultura  

 » Kraje  » Ústecký  

 

Nejčtenější články v rubrice
Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

32.3%

 

Ne

39.2%

 

Zlepšuje se to

28.6%