Díky daru získala Masarykova nemocnice přístroj k vyšetření žlučových cest - Charita - Český Metropol

Charita

Díky daru získala Masarykova nemocnice přístroj k vyšetření žlučových cest

zdroj: Tiskové oddělení KZ

Ústí nad Labem | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, jež spadá pod společnost Krajská zdravotní (KZ), získala díky daru pro gastroenterologické oddělení další moderní přístroj. Spy-Glass DS je inovativní...

 

zařízení určené k vyšetření žlučových cest a vývodu pankreatu s možností digitálního zobrazení a instrumentace cestou pracovního kanálu přístroje. Přístroj za 3 155 711 korun darovala firma Boston Scientific ČR.
Zařízení se skládá ze dvou jednotek – tzv. videověže, ta vytváří digitální obraz na monitoru, a samotného Spyscopu, jednorázového miniendoskopu, který se zavádí pracovním kanálem běžného terapeutického duodenoskopu. Tím je umožněno přímé vyšetření – zobrazení žlučových cest a vývodu slinivky a také použitím dalších akcesorií i zákroky jako je biopsie, drcení kamenů, zprůchodnění striktury.
„Metoda v této podobě nemá přímou alternativu. Vyšetření žlučových cest s přímým zobrazením se dosud provádělo buď systémem dvou endoskopů mother-baby, které současně s rentgenovou kontrolou ovládali dva lékaři, anebo cholangioskopií perkutánní transhepatickou cestou, kdy intervenční radiolog přes kůži a játra napíchne žlučovod, vytvoří se  kanál a poté zavádí přístroj endoskopista. Ani jedna z metod se v severních Čechách nikdy neprováděla. Nová metoda je šetrnější, může bezprostředně navázat na běžné ERCP, tedy endoskopickou retrográdní cholangiopankreatikografii, lze ji opakovat a pacienta nezatíží více či jinak než obvyklé vyšetření pomocí zmíněné ERCP,” osvětlil primář gastroenterologického oddělení Jiří Stehlík.
Digitální technologie umožňuje mnohem preciznější zobrazení a možnost hodnocení nálezu než fibrooptický starší přístroj. „V současnosti jde ve světě a zvláště ve střední Evropě stále o exkluzivní metodu,“ zdůraznil primář.
Podle generálního ředitele KZ Petra Fialy se stává velkou výhodou, že již není nutné indikované případy odesílat do jiného zařízení. „Technologie byla dosud dostupná pouze v Ostravě a Jablonci nad Nisou. Doplní se tak škála zobrazovacích metod určených pro diferenciální diagnostiku a eventuálně i terapii onemocnění žlučových cest a pankreatu, kterou na severu Čech nikde nepraktikují,“ uvedl Petr Fiala.
„Od letošního roku budek dispozici kód výkonu s možností vykázat zvlášť účtovaný materiál. Výkon je schvalován a byl již předložen odbornou společností. Pokud bude nasmlouván jako nová modalita, bude ziskový. Endoskopické centrum a gastroenterologické oddělení naší nemocnice patří mezi renomovaná pracoviště v oboru v rámci celé České republiky a nové technologie samozřejmě zvyšují prestiž a exkluzivitu jak oddělení, tak zdravotnického zařízení,“ s uspokojením konstatoval Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice.

Zdroj: Tiskové oddělení KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Charita  

 » Kraje  » Ústecký