Lapka chtěl vykrást kostelní pokladničku - Krimi - Český Metropol

Linka metra A oslaví 40. výročí, vyrazí historická souprava

foto archiv

Praha | Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) oslaví významné výročí. V neděli 12. srpna 2018 to bude přesně 40 let od zahájení provozu na lince metra A. Cestující se mohou těšit na svezení se původní historickou soupravou 81-71, která bude upravená do tehdejší čtyřvozové podoby. Atmosféru dokreslí speciální hlášení i strojvedoucí v dobových uniformách a informační tabule z minulého století.

 

Sovětské soupravy metra 81-71, kterým se kvůli designu čela přezdívalo „briketa“ a které se vyráběly v Mytiščinském strojírenském závodě u Moskvy, vyjely poprvé s cestujícími na pražské lince metra A dne 12. srpna 1978. Byly zde provozovány do roku 2005. V letech 1996 – 2011 proběhla jejich modernizace na typ 81-71M, který je i dnes k vidění na trasách metra A a B.

„První jízda historické soupravy začne v neděli 11:45 ve stanici metra Dejvická, skončí ve stanici Náměstí Míru. Poslední výjezd soupravy jsme naplánovali na 15:10 z Dejvické. Jízdu doprovodí dobové hlášení staničního rozhlasu a i strojvedoucí budou v dobových uniformách,“ říká Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP s tím, že všem cestujícím budou stačit standardní jízdenky nebo časové kupóny.

DPP navíc kvůli výročí provozu trasy metra A pro zájemce připravil další lahůdku. Cestující, kteří si zakoupili nabízený zážitek, totiž budou mít v noci 11. srpna 2018 exkluzivní možnost navštívit úsek mezi stanicemi Náměstí Míru a Dejvická v době noční přepravní výluky metra. Průběh bude odpovídat skutečnému předvečeru zahájení provozu trasy metra A v roce 1978. Začátek akce bude 11. srpna v cca 0:40 ve stanici metra Kačerov. „Ze stanice Náměstí Míru bude následovat komentář v každé stanici s možností fotografování. Zajímavostí bude i jízda soupravy v nesprávném směru,“ dodává Ladislav Urbánek s tím, že program skončí přibližně ve 3:45 ve stanici metra Kačerov.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Doprava  

 

Lesy ČR zahájily obnovu rašeliniště v Krušných horách

foto archiv

Karlovy Vary | Přirozenou tvorbu rašeliny obnovují Lesy České republiky na 66 hektarech Perninského rašeliniště v Krušných horách při silnici z Perninku do Abertam. Krajina tak opět zadrží vodu a vrátí se i typická vegetace a živočichové. Projekt za 7,7 milionů korun spolufinancovaný Evropskou unií začal 1. srpna.

 

Téměř sto hektarů Perninského rašeliniště na konci minulého století silně poškodilo nešetrné frézování, někde až do sedmimetrové hloubky. Skončilo v roce 2000. Poté začal pozemky spravovat podnik Lesy ČR. Ten nyní nejpoškozenější plochu obnovuje. „Důležité je zamezit odtoku vody, protože rašeliniště vzniká pouze na trvale silně zamokřeném území. Nejdříve tedy odstraníme náletové a nevhodně vysazené dřeviny. Poté se rašeliniště přehradí a vymodeluje reliéf těžené plochy,“ uvedl Miroslav Rozner, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Karlových Varech. Oblast podnik zpřístupní i veřejnosti. Přes mokřiny nově povede dřevěný povalový chodník, zbuduje se pozorovatelna a molo s informačními tabulemi. „Perninské rašeliniště bylo v roce 2015 vyhlášeno evropsky významnou lokalitou v soustavě Natura 2000 a je chráněnou přírodní památkou. Na území žijí citlivé druhy ptáků. Kvůli jejich ochraně v době hnízdění jsou práce termínově omezeny,“ dodal Rozner. Projekt by měl skončit nejpozději v listopadu 2019.

Z původního rašeliniště se zachovalo jen asi 20 procent. Zanikly například lokality dvou vzácných druhů rostlin, klikvy maloplodé a rojovníku bahenního. Stávající vegetaci tvoří například klikva bahenní, kyhanka sivolistá, šicha černá, rosnatka okrouhlolistá, všivec mokřadní či plavuň pučivá. K vidění jsou tu také vzácné druhy motýlů, zejména vymírající žluťásek borůvkový nebo bekasina otavní, ale i tetřívek obecný či bramborníček hnědý. „Rašeliniště jsou unikátním ostrůvkem severské přírody ve střední Evropě. Potoky pramenící v živých rašeliništích ani za největšího sucha nevysychají,“ vysvětlil přírodovědec Vladimír Melichar, který se dlouhodobě rašeliništi zabývá a po odborné stránce revitalizaci dozoruje.

Obdobné projekty se nyní provádějí také na Šumavě nebo ve Slavkovském lese. V Krušných horách patří tato revitalizace k nejrozsáhlejším. Z 90 procent projekt financuje Evropská unie, konkrétně z Operačního programu životní prostředí.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Více  » Ekologie  

 

Teplice mají porcelánovou fontánu

foto archiv

Teplice – Lázeňské Teplice jsou ode dneška zase bohatší o jednu fontánu, které obzvláště v těchto parných dnech osvěžují sálající atmosféru. Městu ji věnovala akciová společnost Český porcelán Dubí.

 

Fontána je umístěna na rohu ulic Krupská a U Císařských lázní, kde má dubská porcelánka svoji prodejnu. Slavnostní zahájení provozu se i přes dešťové kapky těšilo velkému zájmu veřejnosti, k níž krátce promluvili dlouholetí činitelé a přátelé -  generální ředitel Českého porcelánu Ing. Vladimír Feix a místopředseda Senátu a primátor Teplic Jaroslav Kubera.

Dílo vzniklo podle návrhu akademického sochaře Jiřího Kožíška, na jeho výrobě se podílel realizační tým ve složení M. Dražan, E. Günther, T. Kostřica, B. Polák, D. Vlachová, I. Feix, P. Klázrová, I. Nováková, K. Štefl a L. Vokáč. Původní fontána, která tady stála, bude přestěhována do parčíku na šanovský ovál. Nenechavce upozorňujeme, že místo a jeho okolí je monitorováno kamerovým systémem.                                                                          (lar)

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Hejtman přijal “mistra rekultivací” Stanislava Štýse

foto archiv

Ústí nad Labem | Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijal ve své pracovně prezidentem oceněného "mistra rekultivací" Stanislava Štýse, spolu se zástupci Oblastního muzea v Mostě a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Předmětem jednání byl záměr vytvoření Centra výzkumu krajiny, které by se komplexně zabývalo jejím studiem na území Ústeckého kraje.

 

Otcem této myšlenky je právě Stanislav Štýs, který plánovanému centru dává do vínku nejen veškerou svou fotodokumentaci v počtu několika desítek tisíc negativů a diapozitivů, ale také rozsáhlou specializovanou knihovnu a archiv.

Projekt Oblastního muzea v Mostě a UJEP bude financován především z národních zdrojů, avšak podíl Ústeckého kraje na jeho realizaci nebude nepodstatný. Zejména proto, že výsledky práce by mohl využívat v širokém záběru od územního plánování až po vědecký výzkum. Nemalý význam bude mít centrum i pro formulování dlouhodobějších vizí týkajících se severočeské krajiny a jejího budoucího potenciálu i využití.

Ing. Stanislav Štýs, DrSc. (*1930) je jedním z nejvýznamnějších českých odborníků na životní prostředí, zejména v oboru rekultivací. Je autorem více než tří set publikací, držitelem řady ocenění za vědeckou činnost - jako je například Státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně (2017), Cena hejtmana Ústeckého kraje (2012) nebo Cena Ministra životního prostředí (1996). Patří k respektovaným osobnostem nejen u nás, ale i v zahraničí.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Více  » Ekologie  

 

KZ má v chomutovské nemocnici magnetickou rezonanci

foto archiv

Chomutov | Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov má pro své pacienty připraveno zcela nové pracoviště. V přízemí pavilonu C je umístěn vysoce specializovaný přístroj - magnetická rezonance (MR). V rámci Krajské zdravotní, a. s., (KZ) jde o v pořadí již třetí pracoviště pro MR, po Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T) a Nemocnici Teplice. Chomutovská MR bude celkově čtvrtou v Ústeckém kraji.

 

 

"Cena díla, tedy vybudování nového pracoviště magnetické rezonance dle veřejné zakázky je 10,5 milionu Kč včetně DPH. Samotná magnetická rezonance 1,5 T se zaměřením také na onkologii a mamocentrum byla pořízena za částku 32 851 956 Kč včetně DPH. Příprava prostor byla financována s investiční podporou Ústeckého kraje a nákup přístroje z dotace Ústeckého kraje - Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2016," rekapituloval nejdůležitější údaje při představení pracoviště v pátek 3. srpna 2018 Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

"Dobrou zprávou je, že Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. přístrojová komise, vydala souhlasy s tím, že Krajská zdravotní může zakoupit magnetickou rezonanci také pro své nemocnice v Mostě a Děčíně," připomněl Ing. Jiří Novák.

"V chomutovské nemocnici máme zcela nové pracoviště magnetické rezonance. Děkuji MUDr. Milouši Dernerovi, že se ujal v nové roli koordinátora péče v radiodiagnostice v rámci KZ i tohoto pracoviště a vychovává své nástupce také v nemocnicích v Děčíně a Mostě, kde ještě budeme MR instalovat," řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

MUDr. Milouš Derner ve své prezentaci pak seznámil přítomné s principy fungování magnetické rezonance a jejími výhodami ve srovnání např. s počítačovou tomografií (CT). Ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková poděkovala předsedovi představenstva Ing. Jiřímu Novákovi za to, že jeho realizované záměry vyvrátily dřívější obavy některých zaměstnanců, že se na chomutovskou nemocnici nemyslí. "Jste důkazem toho, že se na tuto nemocnici myslí. Je to vidět na otevírání mnoha nových provozů a oddělení. Velice vám děkuji, protože nebýt vás, tak by nám obnova nemocnice tak nešla. Věřím, že se brzy sejdeme po dokončení největší investiční akce, kterou bude vybudování Emergency a nového pracoviště operačních sálů a jednotek intenzivní péče," uvedla MUDr. Irena Voříšková a připojila poděkování managementu společnosti, kolegům a všem ostatním zaměstnancům, kteří se na rozvoji nemocnice v Chomutově podílejí.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zdraví  

 

ŠKODA na Oldtimer-Grand-Prix představí sportovní historii

foto archiv

Mladá Boleslav| Historické vozy ŠKODA obohatí závod 46. AvD-OldtimerGrand-Prix na slavném okruhu Nürburgring. Od 10. do 12. srpna se zde představí milníky z různých epoch 117leté historie motorsportu tradiční české automobilky, ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi dodá dvě rarity: závodní vůz F3 z roku 1965 a unikátní roadster 1100 OHC z roku 1957.

 

Vidět legendární sportovní vozy v akci láká každý rok na AvD-Oldtimer-Grand Prix na slavném závodním okruhu Nürburgring desetitisíce diváků. Letos pro ně značka ŠKODA připravila ukázku více než 40 vozů, které se zúčastní jak samotných závodů, tak i dvou spanilých jízd. Ty začínají v pátek v 14:10 hodin a v sobotu v 11:40 hodin. K magnetům ze sbírek ŠKODA Muzea bude patřit formule ŠKODA F3 z roku 1965, se stejným typem český jezdec Miroslav Fousek v roce 1968 vyhrál východoevropské mistrovství Formule 3, stejně jako raritní sportovní vůz ŠKODA1100 OHC s laminátovou karoserií. Vůz vyrobený v roce 1957 má čtyřválcový motor o výkonu 92 koňských sil s tehdy progresivním ventilovým rozvodem 2x OHC a jedná se o jeden ze dvou vyrobených a dochovaných exemplářů.

Další vozy budou představeny z privátních sbírek: okruhové speciály padesátých let připomene ŠKODA Sport z roku 1949, účastník 24h Le Mans 1950. Slavnou éru rychlých rallyových i okruhových mladoboleslavských kupé připomene originální vůz ŠKODA 200 RS. S dvoulitrovým motorem o výkonu 120 kW (163 k) s vačkovým hřídelem v hlavě válců dosahoval maximální rychlosti až 210 km/h.

Po výrazné změně předpisů musel být sice tento zajímavý projekt ukončen, ale dal základ opravdové legendě značky ŠKODA, kupé 130 RS. U něj stačí připomenout double ve třídě do 1300 cm3 při Rallye Monte Carlo 1977, nebo zisk evropského okruhového titulu v hodnocení značek v roce 1981. Vedle těchto skutečných klenotů se na start postaví i dalších 40 sportovních vozů značky ŠKODA z různých epoch závodní a soutěžní historie – například ŠKODA120 Rallye, ŠKODA 130 LR z roku 1984 koncipovaný pro mistrovství světa v rallye skupiny B nebo přímý účastník vytrvalostních závodů na okruhu Nürburgring ŠKODA FAVORIT 136 L/H.

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Historický vlak připomene příjezd T. G. Masaryka do Lán

Praha | České dráhy ve spolupráci s Muzeem Tomáše Garrigua Masaryka vypraví tuto sobotu historický vlak, kterým připomenou první příjezd Tomáše Garrigue Masaryka vlakem k pobytu do Lán dne 11. srpna 1921. Kromě samotné jízdy historickou soupravou se cestující můžou těšit na prohlídku salonků na pražském hlavním nádraží a ve Stochově, ale také na bohatý kulturní program přímo v Lánech.

 

Historická souprava odjede z pražského hlavního nádraží v 8:54 a pojede po trati Pražského semmeringu přes Kladno do Stochova. Po uvítacím ceremoniálu na stochovském nádraží, kde proběhne dobové okostýmované přivítání prezidenta T. G. Masaryka, se vlak vydá do Lužné u Rakovníka, kde bude možné navštívit železniční muzeum Českých drah. Pro zájemce je připravena ještě vyhlídková jízda křivoklátským polesím z Lužné u Rakovníka do Stochova a zpět. Ze Stochova na zpáteční cestu do Prahy se vlak vydá v půl páté odpoledne. Podle původních plánů měla vézt soupravu parní lokomotiva „Šlechtična“. Vzhledem k  horkému počasí a riziku vzniku požáru podél tratě bude „Šlechtična“ nahrazena historickou motorovou lokomotivou 749.008 „Bardotka“.

Během dne bude připraven bohatý kulturní program také v Lánech. „Turisté budou moci navštívit Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, kde proběhne oživená prohlídka expozice. Přímo před muzeem se uskuteční koncert kapely Brass Band a dobová módní přehlídka. Program vyvrcholí slavnostním koncertem symfonického Orchestru Evropské Hudební Akademie Teplice před zámkem Lány. Po celý den bude otevřena zámecká zahrada,“ říká ředitelka Muzea T. G. M. v Rakovníku Magdalena Elznicová Mikesková,

Detaily k těmto jízdám jsou k dispozici na webu www.cd.cz/100.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Doprava  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

58.1%

 

ne

41.9%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

67.9%

 

ne

32.1%