Praha podporuje preventivní aktivity ve školách - Krimi - Český Metropol

Krimi

Praha podporuje preventivní aktivity ve školách

zdroj: archiv Metropolu

Praha | Oddělení prevence magistrátního odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence uspořádalo ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence Pražské fórum primární prevence rizikového chování, kterého...

 

se účastnilo 140 zástupců z pražských škol, školských zařízení a neziskových organizací. Fórum se tematicky zaměřilo na sdílení dobré praxe v oblasti primární prevence rizikového chování na školách.
Fórum zahájil radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko, který převzal nad akcí záštitu. Ve svém projevu uvedl, že hlavní město Praha bude i nadále podporovat preventivní aktivity ve školách v rámci grantového řízení a zaměří se na zlepšování podmínek pro práci školních poradenských pracovišť ve školách. „Na úrovni hlavního města Prahy věnujeme této oblasti dlouhodobě zvýšenou pozornost. Jen v tomto roce jsme například podpořili v rámci grantového řízení zaměřeného na primární prevenci ve školách a školských zařízeních 254 projektů celkovou finanční částkou 9 milionů korun,“ řekl radní Lacko.
Akci ocenila i radní pro školství a evropské fondy Irena Ropková. „Jsem ráda, že je o tuto důležitou oblast velký zájem, což dokládá vysoký počet účastníků fóra. Považuji však za důležité upozornit na skutečnost, že školy sice v této oblasti sehrávají významnou úlohu, avšak nejsou zdaleka všemocné. Klíčovou úlohu v oblasti primární prevence sehrává také rodinná výchova a v neposlední řadě též vzorce chování, které děti vidí například v televizi,“ uvedla. 
V rámci fóra přednesly své příspěvky a představily svou činnost organizace Proxima Sociale, Základní škola Květnového vítězství, Dětský domov Klánovice, Základní škola Londýnská, Základní škola U Obory, Jules a Jim, Magdaléna, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Prev-Centrum, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Dům tří přání a Základní škola pro zrakově postižené.
Přednášející na fóru prezentovali své preventivní strategie, které mají v praxi odzkoušené, podělili se o své zkušenosti ze spolupráce s externími organizacemi pracujícími v oblasti primární prevence, o možnosti ve způsobech financování preventivních aktivit a další zajímavé postřehy ze své praxe. Účastníci fóra se mohli poučit nejen z jejich úspěchů, ale i z jejich chyb a lépe tak hledat optimální řešení pro svou školu.
Během programu fóra byla uvedena upoutávka na film Jakub, který se zabývá problematikou domácího násilí. Film představil režisér David Vigner.

Zdroj: Hl. m. Praha

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Krimi  

 » Kraje  » Praha