Lesy ČR odvedly v roce 2017 do státní pokladny 3,050 miliard korun - Finance - Český Metropol

Hradecká veterinární škola vybuduje nové zázemí pro včelaře

Foto archiv

Hradec Králové | Včelařská dílna Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové se dočká rekonstrukce. Výdaje na renovaci prostor, které využívá včelařský kroužek tamní školy, přesahují dva miliony korun.

 

„Včelařů je v České republice málo. Z tohoto důvodu je velice přínosné, že se veterinární škola v Hradci Králové otevírá veřejnosti a kroužek provozuje. Je to jeden z nástrojů, jak zvýšit zájem dětí i dospělých o včelařství, které se dědí z generace na generaci. Možnost vytvoření adekvátního zázemí pro včelařský kroužek má naši podporu,“ řekla k připravované investici náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu Martina Berdychová.

Výdaje na rekonstrukci jsou 2,2 milionu korun. Devadesát procent výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbylou část uhradí Královéhradecký kraj. Modernizace dílny spočívá v pořízení nového chladícího zařízení, nábytku a dalších nezbytných pomůcek pro bezproblémové fungování včelařského kroužku.

„Včelařský kroužek se schází jedenkrát týdně a zabývá se praktickými dovednostmi při ošetřování včel. K dispozici má včelnici se sedmi včelstvy, moderní ochranné a pracovní pomůcky a samostatnou pracovní místnost. Ošetřování včel se řídí ročním obdobím a počasím – v předjaří se žáci připravují na očekávaný rozvoj včelstev. Provádí drátkování rámků a zatavování voskových mezistěn pro jarní rozšiřování úlových prostorů. Rádi uvítáme každého zájemce, který chce navázat spolupráci a o životě včel se něčemu přiučit,“ uvedla vedoucí včelařského kroužku Jana Faltejsková.

Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové studentům nabízí maturitní obor veterinářství. Ten se dělí na veterinárního technika a veterinárního laboranta. V zaměření veterinární technik – laborant mají žáci rozšířená praktická cvičení z chemie a laboratorní techniky, a to včetně praxe ve specializovaných laboratořích. Kromě výše zmíněné včelnice škola provozuje školní stáj, centrum malých zvířat či výrobnu sýrů a masných produktů.

Veškeré informace o škole získáte na www.sosvet.cz.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Radůza má platinovou desku

Foto archiv

Praha | V pražské Malostranské besedě převzala Radůza, vlastním jménem Radka Vranková, dnes Urbanová, platinovou desku za album Studna v poušti. Album bylo v nominaci na cenu Akademie populární hudby Anděl.

 

Platinovou desku předala Radůze ředitelka Supraphonu Iva Milerová. Studna v poušti vyšla v září 2017 a zaujala nejen posluchače, ale i hudební recenzenty. Radůza, která získala v roce 2004 ocenění „Anděl“ Akademie populární hudby v kategoriích Zpěvačka roku, Objev roku a žánrové kategorii Folk, byla se svým novým albem Studna v poušti nominované na ceny Akademie populární hudby Anděl v kategorii Sólová interpretka.

„Nepřemýšlela jsem nad tím, jak moc bude deska komerčně úspěšná. Prožívala jsem v životě zrovna nepěkné období a chtěla jsem se obklopit něčím příjemným. A vzpomínky na Vánoce, na dětství se ze mě vysypaly zcela spontánně,“ říká Radůza, kterou zájem potěšil. Oblíbená písničkářka, šansoniérka, harmonikářka a hudební skladatelka se právě chystá se svojí kapelou na jarní turné, kde vystoupí v divadelních sálech po celé republice, jako třeba v Českém Krumlově, Táboře, Kolíně, v cirkusovém šapitó v Brně, nebo na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Koncertní turné začalo 20. března ve Žďáru nad Sázavou a končí 31. května v Bojkovicíh. Text: Šárka Jansová, foto: archiv SUPRAPHON a.s.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Kultura  

 

Střední školy projdou modernizacemi za desítky milionů korun

Foto archiv

Ústí nad Labem | Celkem 12 gymnázií a 10 středních a středních odborných škol Ústeckého kraje projde modernizacemi. Informoval o tom hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 

Do konce roku 2018 budou modernizovány laboratoře chemie a odborné učebny. Náklady v rámci projektu Přírodovědné vzdělávání jsou 50 milionů korun a v rámci projektu Technické vzdělávání téměř 55 milionů. Financování projektů bude ze tří zdrojů: 85 % IROP, 5 % státní rozpočet a 10 % Ústecký kraj.

Cílem je rozvoj a zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů. Zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji je připravováno v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů. Vybaví se tak učebny, laboratoře, dílny a další výukové prostory učebními pomůckami, stroji a vybavením.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Finance  

 

Města s památkami UNESCO dostanou statisíce

Foto archiv

Jihlava | Až o půl milionu korun, což je o 200 000 korun více než v minulých letech, mohla požádat města s památkami zapsanými na seznam UNESCO v Kraji Vysočina. Telč, Žďár nad Sázavou a Třebíč plánují využít krajské peníze opět na prezentaci, propagaci i ochranu unikátních historických památek na svém území.

 

 

„Letos jsme se rozhodli s ohledem na příznivý vývoj krajského rozpočtu částku navýšit až na půl milionu pro každé z měst. Kraj Vysočina podporuje města s památkami UNESCO pravidelně už od roku 2003, což v součtu představuje sumu přes 25 milionů korun,“ doplnila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová V minulosti využila města příspěvek od Kraje Vysočina například na vydání propagačních materiálů, tematickou marketingovou prezentaci nebo vybudování drobné infrastruktury v okolí památek UNESCO.

Kraj Vysočina má na svém území v současné době tři památky zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, to je nejvíce ze všech krajů v České republice. Jako první bylo v roce 1992 zapsáno historické jádro Telče, v roce 1994 se na seznamu objevil poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a před 15 lety přibyla bazilika svatého Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči.

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Nový vrt vyřeší nedostatek vody na Roštejně

Foto archiv

Jihlava | Studna Hradu Roštejn v letních měsících vysychá. Nedostatek vody na gotickém hradě má už v polovině letošního roku vyřešit nový vrt.

 

„Padesát metrů hluboký vrt vykazuje dostatečnou kapacitu, bude napojen na potrubí stávajícího řádu a bude v prvé řadě sloužit především jako posilující zdroj v době letních měsíců,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a financí Martin Kukla.

„Původní studna hradu Roštejn byla vyhloubena v 80. letech minulého století, je vzdálena několik set metrů od hradu. V posledních třech, čtyřech letech pravidelně už v červenci vysychá, situace je řešena provizorně, přistavuje se cisterna pro zásobování sociálních zařízení a bufetu,“ popisuje současný stav náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová.

Situaci s letním nedostatkem vody vyřeší definitivně nový vrt severozápadně od paty hradu. „Jakmile pomine mrazivé počasí, budou zahájeny práce na připojení nového vrtu na stávající řad a novou směšovací stanici. Voda z nového vrtu bude vedena stávající trasou,“ doplnil Martin Kukla.

Voda z nového „roštejnského“ vrtu poteče na hradě už letos v červenci.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Děčín vypisuje soutěž o návrh na řešení lávky přes Labe

Foto archiv

Děčín | Lávka pro cyklisty a pěší podél tělesa železničního mostu v Děčíně je dlouhodobě diskutovaným tématem. Pohodlná spojnice obou břehů řeky by výrazně zlepšila pohyb lidí po městě, město proto přistoupilo k vyhlášení veřejné soutěže o návrh, který by citlivě reagoval na železniční most a návaznosti na cyklodopravu.

 

Historické jádro na pravém břehu, podzámčí, Staré Město i Podmokly jsou části města, které postrádají kvalitní provázanost především pro pěší a cyklisty. Nová lávka by měla patřit k těm opatřením, která toto propojení výrazně zlepší, a také z celoměstského i regionálního pohledu přispěje ke kompaktnosti tras cyklistické dopravy. „O vybudování lávky město dlouhodobě uvažuje a několik let hledá finanční zdroje na její výstavbu. My jsme přesvědčeni, že její výstavba výrazně přispěje k zpřístupnění obou nábřeží, zvýší tak jejich rekreační účel a obě nábřeží se stanou přirozenou součástí struktury města,“ řekla Marie Blažková, primátorka města.

Radnice nyní intenzivně pracuje na dokončení soutěžních podmínek. S jejím zveřejněním pak počítá začátkem dubna prostřednictvím profilu zadavatele. „Lávka bude vystavěna na železničním mostě, který se nachází v bezprostřední blízkosti hlavních městských dominant – zámku, Pastýřské stěny, Tyršova mostu. Bude svou polohou zasahovat i do významných průhledů podél Labe. Je tedy nutné velmi citlivě přistupovat k budoucí lávce, aby tyto pro Děčín tak typické pohledy zůstaly co nejvíce zachovány,“ doplnila Marie Blažková.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

AGC Automotive podpoří region 750.000 Kč

Foto archiv

Chudeřice/Ústí nad Labem | Chudeřická AGC Automotive Czech, největší závod na výrobu autoskel v Evropě, věnuje letos na podporu regionu 750.000 korun. Prostřednictvím svého dárcovského fondu bude podporovat především technické vzdělávání.

 

Peníze budou směřovat na podporu a rozvoj technických středních škol a dalších institucí a organizací zaměřených na technické vzdělávání mladých lidí. Firma předala symbolický šek Tomáši Krejčímu, řediteli Ústecké komunitní nadace, která dárcovský fond AGC Automotive Czech spravuje.

Luděk Steklý, generální ředitel AGC Automotive Czech: „Dlouhodobě pociťujeme nedostatek šikovných mladých lidí v technických oborech. Situace se přitom spíše zhoršuje, než že by se lepšila, což pociťují všechny průmyslové podniky v zemi. Rozhodli jsme se proto již před dvěma roky, že půjdeme cestou motivace mladých lidí ke studiu technických oborů. K tomu slouží soutěž Technowizz, do které vkládáme skoro 100.000 korun a jejíž druhý ročník právě vrcholí. Věřím, že to je jeden ze střípků, který přitáhne mladé lidi ke studiu technických oborů.“

Dárcovský fond AGC Automotive Czech není jedinou aktivitou firmy směřující do technického vzdělávání.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

58.1%

 

ne

41.9%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

68.1%

 

ne

31.9%

 

 

Anketa

Opatříte si registrační značku na přání?

ano

44.3%

 

ne

55.7%