Česko je pro investory atraktivní - Finance - Český Metropol

Finance

Česko je pro investory atraktivní

zdroj: Ondřej Hubatka

Česká republika | Oproti minulému roku si Česká republika v globálním žebříčku, který sestavuje auditorská a poradenská společnost BDO, polepšila o tři místa. Celkově je na 23. místě za Tchaj-wanem a před...

 

Izraelem. Z pohledu otevřenosti ekonomiky a absence překážek na trhu ji ale předběhlo Estonsko. Z analýzy mimo jiné vyplývá přímá souvislost mezi zvyšováním cel a snižujícím se HDP na hlavu.
 
Mezinárodní ekonomický žebříček nazvaný BDO International Business Compass sestavuje auditorská společnost BDO ve spolupráci s proslulým Hamburským institutem mezinárodní ekonomiky od roku 2012. Hlavní sledovaný index je založený na kombinaci ekonomických ukazatelů, jako je průměr HDP na osobu, dosažená inflace nebo míra zdanění, politických ukazatelů typu stabilita, možnost dovolání se práva nebo podnikatelská svoboda a socio-kulturních prvků, mezi kterými je sledován třeba růst populace, její vzdělání, úroveň zdravotní péče nebo svoboda při výkonu povolání. 
 
Česko si meziročně polepšilo o tři příčky
Česká republika se v žebříčku všech zemí umístila na 23. místě, což oproti minulému roku znamená zlepšení hned o tři pozice. Česko předběhl třeba Katar na 21. místě a přímo před ČR se na 22. příčce umístil Tchaj-wan. „Naopak se České republice povedlo v žebříčku IBC 2017 předběhnout země jako je Izrael, Jižní Korea, Spojené arabské emiráty nebo Malta a umístit se nejlépe ze zemí bývalého východního bloku,“ upozorňuje Lukáš Hendrych z auditorské a poradenské společnosti BDO. Z pohledu ekonomického srovnání skončilo Česko na 29. místě, na základě politických faktorů obsadilo 24. místo a z pohledu sociokulturních vlivů se umístilo na 26. příčce.

Zdroj: Ondřej Hubatka

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance