Na podporu obnovy a rozvoje venkova půjde 525 milionů korun - Finance - Český Metropol

Finance

Na podporu obnovy a rozvoje venkova půjde 525 milionů korun

zdroj: MMR

Praha | Na podporu obnovy a rozvoje venkova půjde 525 milionů korun. Možnost podávání žádostí o dotaci začíná v pondělí 16. října, ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2018 do 12 hodin. „Plním svůj slib a stejně...

 

jako v loňském roce, i letos jsem se rozhodla vyhlásit tolik žádané národní dotace na obnovu a rozvoj venkova pro obce do tří tisíc obyvatel. Zájem o tuto podporu z Ministerstva pro místní rozvoj je velký, což dokazuje každoročně vysoký počet podaných žádostí. Jednotlivé dotační tituly jsou přizpůsobené nejen této vysoké poptávce, ale zejména reálným potřebám venkovských obcí. Jsem velmi ráda, že můžeme rozvoji obcí takto pomoci, byť chápu, že na vyřešení všech problémů jsou prostředky nedostatečné,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace napomoci obnově a rozvoji venkovských obcí, přičemž je vyžadováno aktivní zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. V rámci jednotlivých dotačních titulů mohou obce žádat dotace na obnovu veřejných prostranství, dětských hřišť, školních sportovišť a tělocvičen nebo na obnovu místních komunikací. Svazky obcí mohou naopak žádat o dotaci na školení, workshopy nebo semináře, jejichž cílem je sdílení a získávání nových informací nebo předávání zkušeností dobré praxe, to vše se zaměřením na obnovu a rozvoj venkova.

Zdroj: MMR

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance