Lesy ČR vyhlásily lesnické tendry - Finance - Český Metropol

Finance

Lesy ČR vyhlásily lesnické tendry

zdroj: Lesy ČR

Hradec Králové | Státní podnik Lesy ČR vyhlásil lesnické tendry spojené s pracemi prováděnými od ledna příštího roku. Hodnota přesahuje 2,8 miliard korun. Nabídky je možné podávat do 5. září. Tendry jsou...

 

vypisované na pět let. Týkají se 52 soutěžních jednotek a 5,1 milionu metrů krychlových dříví. 
Letos se řídí novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, který mimo jiné zkrátil termíny pro vyhlašování soutěže a zjednodušil postup posuzování a hodnocení nabídek. Zásadním kritériem při hodnocení nabídek zůstává cena, tedy nejvyšší ekonomická výhodnost pro Lesy ČR, a tedy pro stát. „Abychom získali spolehlivé smluvní partnery, zohledníme i naši dosavadní zkušenost s firmami,“ řekl Daniel Szórád, generální ředitel podniku Lesy ČR. „Pokud tedy uchazeč o zakázku během posledních tří let neplnil jinou lesnickou zakázku pro Lesy ČR podle smlouvy, můžeme ho ze soutěže vyloučit. V budoucnu může doložit, že přijal účinná opatření pro odstranění nedostatků. Pak jeho účast opět uvítáme,“ dodal k novince Szórád. Pokud vybraný dodavatel odmítne z různých důvodů smlouvu podepsat, soutěž se, tak jako v předchozích letech, zopakuje.

Zdroj: Lesy ČR

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance