Granty na ekologickou výchovu a zájmové kroužky - Finance - Český Metropol

Finance

Granty na ekologickou výchovu a zájmové kroužky

zdroj: archiv Metropolu

Liberecký kraj | Na činnost středisek ekologické výchovy, různorodé ekovýchovné akce, projekty a materiály, ale také na dlouhodobou práci mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých...

 

ochránců přírody jsou určeny dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programů 8.1 a 8.4. 
 
„Na program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty máme vyčleněno 2 mil. Kč. Na program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství pak dalších 400 tis. Kč. Žadatelé mohou získat až 100 tis. Kč na projekt,“ říká Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. 
Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých nákladů projektu, které mohou být z období od 1. ledna 2017 do 30. září 2018. „Žádosti budeme přijímat od 3. do 28. dubna 2017. Návrhy projektů doporučuji konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu,“ dodává radní Jiří Löffelmann.     
 
Bližší informace k programům jsou k dispozici na www.dotace.kraj-lbc.cz. Tato nová součást webu Libereckého kraje má za cíl usnadnit orientaci v celém procesu administrace dotací z krajského rozpočtu.

Zdroj: Markéta Dědková

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Liberecký