Praha má první singletrailové trasy - Sport - Český Metropol

Sport

Praha má první singletrailové trasy

foto archiv

Praha | V lesoparku Letňany byly slavnostně otevřeny první singltraily na území Prahy, a to na bývalé vyvážce z ražení tunelu metra v severní části lesoparku. Jedná se o jednosměrné trasy široké pouze pro jedno kolo, přičemž jedna trasa je střední náročnosti a tři další lehké. Jejich celková délka dosahuje 5 700 metrů, čehož bylo dosaženo důmyslným vedením trailů s využitím více než 130 zatáček a oblouků. Celkové náklady hrazené z rozpočtu hlavního města činily 3,9 milionu Kč.

 

Jízda na singltrailech je sportovní rekreační aktivita, jejíž obliba každoročně prudce stoupá. Doposud však museli vyznavači jízdy na singltrailech cestovat mimo Prahu. Umístění singltrailů v lesoparku bylo zvoleno úmyslně s cílem podpořit sportovní aktivity v místech, která nebyla doposud příliš intenzivně využívána a kde z důvodu materiálu v podloží není možné založit lesní porosty. Stavbu zajišťoval odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Věřím, že komunita cyklistů, kteří jezdí singltrail, bude tento areál hojně využívat a že jim bude dobře sloužit,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková

Při budování tras se počítalo i užíváním  dětmi ve věku od cca 12 let, ale terén je určitě náročný i pro dospělé jezdce. Záleží na zvolené rychlosti průjezdu prudkými zatáčkami, kterých je těchto na trailech více než 90! Singltraily se zásadně vyhýbají existujícím zvykovým pěšinám, v místě zaústění na lesní cesty jsou umístěny zpomalovací prvky a výstražné tabule tak, aby se minimalizovala možnost střetu cyklistů a ostatních návštěvníků lesoparku.

Lesopark Letňany tvoří přirozené rekreační zázemí pro obyvatele okolních městských částí Letňany, Kbely a Čakovice, se kterými je nově propojen asfaltovou cestou.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Sport