Šokující zjištění: Stále více dětí neumí mluvit! - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Šokující zjištění: Stále více dětí neumí mluvit!

Praha I Mnozí rodiče se různě mezi přáteli i na sociálních sítích chlubí tím, že jejich ratolest třeba ve třech čtyřech nebo pěti letech umí bravůrně anglicky nebo německy. Přitom je čím dál více dětí, které neumí mluvit, respektive správně mluvit, vyslovovat. O správné češtině ani nemluvě!

 

V ČR totiž čím dál více přibývá dětí, které kvůli potížím s mluvením a výslovností navštěvují logopedii. Může za to jak “digitální svět” mobilů a tabletů, tak i to, že rodiče se často dětem nevěnují tolik, nemluví na ně dostatečně, nebo jim nečtou.

„Počet těchto malých pacientů se mezi roky 2007 a 2017 zvýšil o 26 132, předloni jich bylo 156 771,” uvedl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Roste také počet žáků s vadami řeči v základních školách. V minulém školním roce jich podle statistik ministerstva školství bylo 7202, což je zhruba třikrát víc než o deset let dříve.

„Podle mého názoru je chybou, že se v našich školách neučí rétorika jako jeden z oborů. Řeč je nesmírně důležitá, zvláště proto, že čeština, kterou hovoříme, je krásná, pestrá, tvárná a kouzelná řeč, i když velmi těžká. U základního vzdělání by ale správná mluva neměla chybět,” řekl METROPOLU přední český rétor, herec a kantor Jan Přeučil.

„Slovo má neuvěřitelnou a magickou moc. Proto, abychom byli úspěsnými v řadě oborů, je nutné, abychom mluvili jasně, srozumitelně, přehledně, kvalitně,” namítá dabér a herec, který se výuce rétoriky věnuje desítky let. „Mnohdy, když pořádám své takzvané ‘rétorické laboratoře’, třeba pro lékaře, bankéře, top managery setkávám s tím, že ti lidé zastávají vysoké funkce, ale jejich komunikace je občas velmi tristní. Přitom by to mělo skutečně patřit k základu vzdělání, profese, prezentace. To, jak mluvíme, jak se chováme i jak se oblékáme svědčí o nás samotných,. Také proto máme takový projekt kurzů, který se jmenuje "Kouzlo rétoriky". Určený je pro každáho, kdo chce správně a kvalitně mluvit," podotkl Jan Přeučil.

Na potíže s mluvením a možnosti jejich léčby má upozornit Evropský den logopedie, který připadá na 6. března. Asociace klinických logopedů na něj připravila setkání s klinickými logopedy pro veřejnost, na kterém si lidé budou moct kromě jiného prohlédnout různé hry a metody využívané při terapii s dětmi. Bude se konat na Foniatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Logopedii navštěvují hlavně ty děti a ti lidé, kteří mají potíže, tedy vadu řeči. To ale z naprosté většiny souvisí s výchovou, vzděláním a komunikací mezi rodiči a dítětem. Někdy jde o genetickou záležitost či také zdravotní handicap.

Zatímco v roce 2007 se na logopedii léčilo přes 130 000 pacientů, v roce 2017 jich více než 156 000. 

Stále více dětí s vadami řeči ale registrují i základní školy. Množství žáků s potížemi, jako je třeba šišlání, ráčkování, komolení slov či koktání, se zvýšilo z 1849 ve školním roce 2007/2008 na 7202 v minulém školním roce. Rodiče a učitelky ve školkách a školách by proto na děti neměli šišlat nebo mluvit příliš rychle.

Přibývá také logopedických ambulancí. Nejvíce je jich v Praze, a to 69. Naopak nejméně v Karlovarském kraji, kde je jich devět.

Zdroj: Metropol /foto: Shutterstock, archiv

Známým kantorem rétoriky je herec Jan Přeučil

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

34.5%

 

Ne

39.3%

 

Zlepšuje se to

26.2%