Hodnotící mise UNESCO v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Hodnotící mise UNESCO v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

foto archiv

Kladruby | Cílem mise, která proběhla v závěru srpna, bylo posouzení nominace „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.

 

Za resort kultury se účastnili náměstek Vlastislav Ouroda, státní tajemník Zdeněk Novák a vedoucí oddělení UNESCO MK Dita Limová.

V průběhu obou dnů měli účastníci hodnotící mise možnost důkladně se seznámit s předmětem nominace a vyslechnout si prezentace od mnoha partnerů zapojených do její přípravy.

Na programu byly důkladné prohlídky celé krajiny modelované pro chov a výcvik starokladrubských koní, dále i hřebčína a přilehlých objektů. Proběhla i řada jednání s přednáškami a diskusemi k nástrojům péče, detailům územního plánu, k materiálům k dalším připravovaným projektům, týkajících se hřebčína, spolupráce se subjekty na místní, regionální a celostátní úrovni. Podle pravidel nominačních procesů byly posuzovány jak autenticita a integrita nominovaného statku, tak i možnosti jeho ochrany v ochranných pásmech.

„Ministerstvo kultury si velmi váží vynikající meziresortní spolupráce s Ministerstvem zemědělství i s  Ministerstvem životního prostředí při přípravě nominace jedinečně komponované krajiny obklopující Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Chov a výcvik kladrubského koně – této živé národní kulturní památky – mimořádným způsobem okolní krajinu ovlivňuje a zároveň umožňuje zachování tradičních postupů a technik, řemesel a tradičních znalostí spjatých s každodenním životem hřebčína. Zápis této kulturní krajiny by byl stvrzením kulturních, přírodních a historických hodnot celého území spjatého s chovem unikátních kladrubských koní,“  uvedl náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ouroda.

Výsledky odborné mise shrne zpráva, která bude spolu s výsledky prověrky nominační dokumentace tvořit významnou součást posudků v rámci vícestupňového řízení v orgánech ICOMOS a Centra světového dědictví. Bude zohledněna i v celkovém doporučení Mezivládnímu výboru pro světové dědictví, který rozhodne o případném zápisu navržené památky. To, zda Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem bude či nebude zapsána na Seznam světového dědictví, by se mohlo rozhodnout na 43. zasedání výboru, které se uskuteční v létě 2019.

Hodnotící mise se účastnili  i zástupci Ministerstva zemědělství, Národního památkového ústavu, KÚ Pardubického kraje, Agentury ochrany přírody a krajiny, MÚ Přelouč, starostka Kladrub nad Labem, krajinářští architekti a zaměstnanci národního hřebčína. Zdroj: Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

36.3%

 

Ne

38.2%

 

Zlepšuje se to

25.6%