Drážní inspekci došla s nepřetržitými nehodami na železnici trpělivost! Žádá dopravce o nápravu. - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

Drážní inspekci došla s nepřetržitými nehodami na železnici trpělivost! Žádá dopravce o nápravu.

Praha I To, co se v posledních týdnech děje na českých železnicích nemá obdoby. Není týdne, ba ani dne, aby se nestala nehoda, srážka vlaku či podobná záležitost. Drážní inspekci už došla trpělivost a poslala apel na vedení Českých drah i další dopravce.

 

V reakci na sérii mimořádných událostí na železnici se šéf Drážního úřadu Jiří Kolář rozhodl obeslat všechny dopravce důrazným apelem. V dopise vyzývá například ke zlepšení kontrol strojvedoucích nebo k vyloučení nadměrných přesčasů.

 

„Současně si Vás dovolujeme informovat, že na uvedené body se Drážní úřad v nejbližší době zaměří při výkonu státního dozoru ve věcech drah,“ píše Kolář manažerům z dopravních společností, včetně Českých drah.

 

Série nehod a mimořádných událostí na českých kolejích v posledních týdnech jako by nebrala konce. Jen od nešťastného 19. února, kdy v Martinicích u Velkého Meziříčí strojvedoucímu ujel motorák, se jich událo osm a dnes dopoledne další v Olomouci, kde vykolejil na nádraží po projetí návěstidla vlak. Nikomu se nic nestalo.

 

K těm vážným patří především srážni vlaků na trase Třemošnice - Čáslav a dvou vlaků v Brně. Při obou byli zraněni cestující. Statistika projetí návěstidel, kdy bývá k fatální nehodě jen krůček, skýtá smutné čtení. 

 

„Zatímco loni jich bylo celkem 142, předloni 126, rok předtím 116. Příčiny posledních nehod vyšetřujeme, ale už nyní se dá ale ve většině případů hádat na „lidský faktor“, tedy nepozornost strojvedoucích,” uvádí Dražní inspekce.

 

Drážní úřad nedávno rozdělil možné příčiny do tří skupin. 1. Školení strojvedoucích u dopravců bývá často jen formalita. 2. Strojvedoucích je nedostatek, takže dělají přesčasy a nevhodné směny a jsou unavení. 3. Strojvedoucí se na lokomotivě věnují činnostem, které odvádějí jejich pozornost.


Inspektoři žádají především o:

 

- Důsledné zabezpečení pravidelné školicí činnosti u všech zaměstnanců zúčastněných na zajišťování dopravního procesu, zejména s poukazem na známé opakující se chyby a upozorňovat na ně.

 

- Zintenzivnění vnitřních kontrolních mechanismů u osob podílejících se na zabezpečení jízdy vlaku, tj. strojvedoucích a ostatního vlakového doprovodu, se zaměřením na dodržování pracovně-právních předpisů a v případě nedostatků přijetí příslušných účinných opatření.

 

- Prověření zpracování turnusové služby vlastních náležitostí tak, aby byly zajištěny přestávky v práci a vyloučena nadměrná práce přesčas.)

 

- Možnost zavedení sankcionování viníka (v případě mimořádné události v rámci jejího vyhodnocení) dle míry jeho zavinění pozastavením platnosti osvědčení strojvedoucího, resp. jeho odnětím.

 

Zdroj: Metropol / foto: Drážní inspekce

Tématické zařazení:

 » Aktuality