Rektor UJEP rozdá ceny za uplynulý rok - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

Rektor UJEP rozdá ceny za uplynulý rok

foto archiv

Ústí nad Labem | 17. ročník předávání Cen rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v daném kalendářním roce proběhne na ústecké univerzitě ve středu 12. prosince 2018.

 

Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP, předá od 15:00 hodin v Červené aule Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP Ceny rektora za rok 2018. Nebude sám, doplní ho 12 dalších významných donátorů, kteří udělí jednorázová stipendia nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP za akademický rok 2017/2018.

Za rok 2018 bude předáno 15 Cen rektora za významný přínos, úspěch, ocenění či vědecké, výzkumné i umělecké aktivity. Od roku 2001 rektoři UJEP těmito cenami vyjadřují úctu a respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů naší alma mater.

„V letošním roce došlo po sedmnácti letech ke kompletní změně statutu udělování Cen rektora. Cílíme ještě důsledněji na vyhledávání špičkových zaměstnanců i studentů univerzity, všímáme si osobností z oblastí technických a přírodovědných i humanitních a společenských věd. Nezapomínáme podporovat studenty vynikající ve výzkumné i umělecké činnosti, a samozřejmě cenami odměňujeme i naše vynikající sportovce,“ říká rektor Martin Balej.

Cenami rektor motivuje a podporuje také mladé začínající vědce a umělce UJEP k další práci. Za tím účelem uděluje Ceny pro akademické pracovníky do 35 let.

Předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě tradici již od roku 1996. Od roku 2004 se do ní zapojili také generální ředitelé významných průmyslových podniků kraje a v roce 2007 ředitel ústecké pobočky VZP. V letech 2008–2010 uděloval stipendium tehdejší senátor za ÚK MUDr. Pavel Sušický. Od roku 2009 je pravidelně udělováno stipendium Statutárním městem Teplice, od roku 2010 Hospodářskou a sociální radou Ústecka, o. s. V roce 2013 přibylo stipendium ředitele ústecké pobočky ZPMV ČR. Od roku 2016 uděluje stipendium generální ředitel ČEZ Teplárenská, a. s., a od roku 2017 Biskupství litoměřické pro nejlepšího studenta FF UJEP a FZS UJEP. Již druhým rokem také primátoři města Ústí nad Labem udělují ocenění účastníkům Univerzity třetího věku a malým studentům ve vzdělávacím programu Teen Age University.

„Z historie udělování stipendií je jasně zřetelná snaha donátorů o podporu studentských aktivit cílících do jimi spravovaných městských obvodů, směřujících k propojení s průmyslovou praxí, udržení absolventů v našem kraji a vyhledávání talentů,“ vysvětluje prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality