Přeshraniční silniční spojení do Saska je o krok blíž k realizaci - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

Přeshraniční silniční spojení do Saska je o krok blíž k realizaci

foto archiv

Neustadt | O přeshraničním silničním spojení z Lobendavy do Neustadtu jel do Saska jednat hejtman Oldřich Bubeníček. Celá akce je dlouhodobě projekčně připravená, ale v posledních letech narážela její realizace na odpor ze strany německých obyvatel. Proto se hejtman osobně zasadil o posun v přípravném procesu. Doprovázel jej předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Jiří Aster.

 

Na radnici v Neustadtu přivítal delegaci starosta města Peter Mühle. Ujistil přítomné, že není proti samotné myšlence spojení, ale bylo by dle něj třeba hledat novou trasu, která nebude zatěžovat místní část Langburkersdorf. Tam se totiž místní obávají velkého nárůstu zejména těžké nákladní dopravy. Zástupci saského ministerstva pro dopravu oponovali ekonomickou výhodností připravené trasy a také obtížemi při získávání povolení na nové vedené kvůli přísným pravidlům na ochranu přírody.

Hejtman Bubeníček nabídl kompromisní řešení: „Osobně jsem proti tomu, aby těžké kamiony jezdili po místních komunikacích. Z naší strany by mohlo být na nově budované silnici hmotnostní omezení na 7,5 tuny, což by odpovídalo osobní dopravě a případně místnímu zásobování.“ Za Ústecký kraj přislíbil dodání podkladů pro nové projednání věci v městské radě Neustadtu.

Pokud dojde na této variantě ke shodě, projektová dokumentace na obou stranách projde aktualizací a samotná realizace se přiblíží.

Ze Saska jel hejtman Bubeníček za starostou Dolní Poustevny Robertem Holcem, který představil rozvojové projekty obce realizované za uplynulé dva roky. Zajímal se také o nové dotační tituly Ústeckého kraje a o řešení problematiky zdravotnictví ve Šluknovském výběžku.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality