Měření kvality ovzduší v Jihlavě potvrdilo významný vliv dopravy - Vysočina - Český Metropol

Vysočina

Měření kvality ovzduší v Jihlavě potvrdilo významný vliv dopravy

zdroj: archiv Metropolu

Jihlava | Z výsledků měření imisí za rok 2015 vyplývá, že roční imisní limit pro prašné částice loni nebyl v průmyslové zóně města Jihlavy překročen. Uvedla to Jitka Svatošová z tiskového oddělení Krajského úřadu...

 

Kraje Vysočina s tím, že výsledky pravidelného měření kvality ovzduší představili odborníci ze společnosti ENVItech Bohemia.
Zatížení zóny v areálu společnosti Automotive Lighting sleduje měřící stanice nepřetržitě od roku 2010 na základě společného projektu Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlavy. „Z výsledků měření imisí za rok 2015 vyplývá, že roční imisní limit pro prašné částice nebyl překročen. Legislativa povoluje překročení denní koncentrace prašných částic 35 krát za rok. Přitom v minulém roce stanice naměřila pouze devět překročení denních koncentrací, což je nejméně od počátku měření,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád a zároveň dodal, že hlavním důvodem tohoto stavu byly příznivé rozptylové podmínky.
Veškerá překročení se vyskytovala pouze v zimním období, kdy jsou v provozu malé zdroje - hlavně lokální topeniště. Podobné zdroje zvýší plošné zatížení celého regionu a společně s emisemi z dopravy vzroste koncentrace prašných částic a oxidů dusíku, hlavně u dopravních tepen. Celkové náklady na měření se pohybují kolem půl miliónu korun za rok, na úhradě nákladů se kraj a město podílí rovným dílem. 
„Lokality sledované v rámci krajského projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina bychom chtěli v následujícím období vybírat cíleně s možností monitoringu oblastí, ve kterých došlo k masivnější výměně kotlů. Zajímají nás lokální efekty ekologických opatření podpořených z fondů Evropské unie,“ prozradil budoucí záměry Zdeněk Chlád s tím, že současné dotace mají společně s dalšími výzvami podpořit výměnu šesti tisíc kotlů na tuhá paliva, tedy 15 % ze všech 40 tisíc aktuálně fungujících na Vysočině.

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Vysočina  

 » Více  » Ekologie