Kraj nabízí stipendia pro zahraniční vysokoškolské studium - Vysočina - Český Metropol

Vysočina

Kraj nabízí stipendia pro zahraniční vysokoškolské studium

zdroj: archiv Metropolu

Vysočina | Kraj nabízí stipendia vysokoškolákům, kteří si pro zahraniční studium vyberou univerzitu v některém ze sedmi partnerských nebo spolupracujících regionů kraje. Konkrétně jde o Francii, Rakousko, Čínu,...

 

Finsko, Slovensko, Ukrajinu a v Bělorusku.
 
 „Mezi první úspěšné žadatele s trvalým pobytem na Vysočině je kraj připraven v novém akademickém roce rozdělit až půl milionu korun. Přihlášku podle schválených pravidel však musí stihnout předložit nejpozději do konce července 2015,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný. „Podporou zahraničních studií chce kraj přispět ke zvýšení přímých kontaktů s lidmi v partnerských regionech. Kraj Vysočina nabízí dále i stipendia studentům všech ročníků vybraných technických oborů středních škol,“ upozorňuje radní kraje pro oblast školství Jana Fialová. 
 
"Předpokládáme, že by se zahraniční studijní stipendia Kraje Vysočina v prvním roce týkala  pěti až deseti studentů," uvedl Novotný s tím, že bude hodně záležet na vybraných destinací.   Vysočina bude podporovat doktorandské, magisterské a bakalářské studium, vybraným studentům přispěje na dopravu, ubytování a školné. Částky na dopravu se budou lišit podle vzdálenosti regionů - například na cestu do francouzského Champagne-Ardenne je kraj připraven studentovi přispět až 4000 korun a na dopravu do čínské provincie Chu-pej do 22 tisíc korun. Na ubytování by vybraní studenti měli dostat paušálně 15 tisíc korun a na školné maximálně 20 tisíc korun na akademický rok. 
 
S podporou kraje je možné studovat konkrétně na veřejných univerzitách a vysokých školách v Dolním Rakousku, francouzském Champagne-Ardene, čínské Hubei, v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, v Nitranském samosprávném kraji na Slovensku, v Minské oblasti Běloruska a ve finském městě Tampere. "To jsou oblasti, kde máme podepsané partnerské dohody nebo memorandum a spolupracujeme s nimi v oblasti vzdělávání," řekl Novotný. Pravidla pro poskytování stipendia jsou na webových stránkách kraje. Pro proplacení stipendia je pravidelné předkládání průběžných zpráv a vyúčtování za ukončené akademické roky a jeho přidanou hodnotu chápe Kraj Vysočina povinnost příjemce dotace  po ukončení studia uspořádat seminář o svých zkušenostech na vybrané škole v Kraji Vysočina. 
Do budoucna budou moci žadatelé o stipendium požádat v termínu od 1. dubna do 31. července  předcházejícího začátku akademického roku. Všechny správně doručené a vyhovující žádosti budou posouzeny tříčlennou komisí. Zvýhodněni budou žadatelé požadující podporu studia technicky zaměřeného, držitelé vyššího ocenění Talentu Vysočiny a především ti s vynikajícím studijním výsledkem a vynikající znalostí cizího jazyka.

Zdroj: Klára Lysová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Vysočina