Obchvat Lišova: Opatrný optimismus - Jihočeský - Český Metropol

Jihočeský

Obchvat Lišova: Opatrný optimismus

Na lišovské radnici se uskutečnilo pravidelné setkání členů Sdružení pro obchvat Lišova a Štěpánovic. Vedle místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka se ho zúčastnili také starostka Třeboně Terezie Jenisová, tajemník třeboňského městského úřadu Aleš Valder, starosta Lišova Jiří Švec a starosta Štěpánovic Václav Kopačka.

Lišov | Pokud nebude nutné posuzovat vliv lišovského obchvatu na životní prostředí, začne se příští rok s výkupy potřebných pozemků pro budoucí devítikilometrovou silnici. To je hlavní zpráva z dnešního jednání...

 

Sdružení pro obchvat Lišova a Štěpánovic, které se konalo na lišovské radnici. Pracovní schůzky, kterou svolal místopředseda Senátu a předseda Sdružení Jiří Šesták, se zúčastnili starostové Lišova Jiří Švec, Třeboně Terezie Jenisová, Štěpánovic Václav Kopačka a tajemník třeboňského městského úřadu Aleš Valder.
„Aktuální informace z jihočeské správy Ředitelství silnic a dálnic dávají důvod k opatrnému optimismu. Po novém roce budeme znát výsledek zjišťovacího řízení procesu EIA, tedy zda pro lišovský obchvat bude nezbytné vypracovat podrobné zkoumání vlivu stavby na životní prostředí. Pokud se potvrdí předpoklad, že další prověřování není nutné, v dubnu 2017 by ŘSD požádalo o vydání územního povolení a ještě v témže roce zahájilo výkupy potřebných pozemků. Tento ideální scénář pochopitelně předpokládá velmi aktivní spolupráci všech dotčených institucí, o které mne však ubezpečili jak starostové, tak ředitelka jihočeské správy ŘSD Vladimíra Hrušková, s níž jsem se dnes také setkal,“ uvedl Jiří Šesták. Současně starosty informoval, že celému procesu posouzení o vlivu na životní prostředí (EIA) se naopak s největší pravděpodobností nevyhne připravované „narovnání“ silnice mezi Vranínem a Třeboní. Úsek se totiž nachází v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
Lišovský obchvat se na stávající silnici vedoucí z Českých Budějovic napojí v místě zvaném Na Klaudě, kde dojde ke snížení počtu jízdních pruhů ze čtyř na dva. Komunikace povede jižně od města Lišov a severně od obce Štěpánovice až k areálu stavební společnosti BEST.
Podle dopravního průzkumu Vysoké školy technické a ekonomické projede Lišovem denně v průměru 12735 vozidel. Od roku 2000 tak intenzita dopravy v tomto jihočeském městě narostla o téměř 27 procent. Studie dále ukázala, že 86 procent řidičů ve městě nedodržuje předepsanou rychlost.
Ze statistik ministerstva vnitra pak vyplývá, že na devítikilometrovém úseku vedoucím přes Lišov a Štěpánovice se jen mezi roky 2007 a 2015 stalo 260 nehod. Více než třetina měla pro jejich účastníky zdravotní následky, deset nehod skončilo těžkým zraněním a pět smrtí. Ekonomické ztráty nehod, které zahrnují hmotné škody, náklady na zdravotní péči nebo výdaje na práci záchranářů, přitom přesáhly částku 200 milionů korun.

Zdroj: redakce Metropolu

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Jihočeský  

 » Doprava