Obnovená vlečka v MAPE Mydlovary zatím ušetřila jízdu 4 700 kamionů, které by jinak zatížily okolní obce - Jihočeský - Český Metropol

Jihočeský

Obnovená vlečka v MAPE Mydlovary zatím ušetřila jízdu 4 700 kamionů, které by jinak zatížily okolní obce

Historicky první vykládka kontejnerů se sanačním materiálem dopravovaným do areálu MAPE Mydlovary po železnici z Karlovarska se uskutečnila 13. prosince loňského roku. Kompletní manipulace s kontejnerem na vykladišti v areálu bývalého MAPE Mydlovary je otázkou několika minut. Pro okolní obce je důležité, že tento způsob přepravy přinesl citelný úbytek provozu těžkých nákladních vozidel na místních komunikacích.

Jihočeský kraj | Znovuobnovená vlečka v areálu bývalé chemické úpravny uranových rud MAPE Mydlovary na Českobudějovicku přepravila za prvních osm měsíců provozu více než 116 714 tun sanačních...

 

materiálů, potřebných pro rekultivaci jedné z největších ekologických zátěží nejen jihočeského regionu. Tento objem sanačních materiálů, dopravovaných do MAPE z Karlovarska, představuje šestinu celkového ročního návozu zeminy potřebného pro sanaci bývalých kalojemů.  Provoz vlečky tak ušetřil jízdu 4 700 kamionů, které by se jinak pohybovaly po místních komunikacích a zatížily by hlukem a prašností okolní obce.    
O pomoc při řešení zvýšené dopravní zátěže požádali vloni v létě ministra průmyslu a obchodu a jihočeského poslance Jana Mládka a jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu při jejich návštěvě bývalé úpravny starostové okolních obcí Olešníka, Mydlovar, Zahájí, Nákří, Dívčic a dalších obcí Českobudějovicka. Jako jedna z alternativ se nabízela rekonstrukce do té doby roky nepoužívané železniční vlečky. Ministrovi Janu Mládkovi se společně s hejtmanem Jiřím Zimolou podařilo díky aktivnímu přístupu státního podniku DIAMO, který sanační práce v bývalém MAPE řídí, vlečku v průběhu čtyř měsíců zprovoznit a od poloviny prosince je vlečka pravidelně využívána. Do té doby byl veškerý transport zeminy zajišťován pouze po silnici. 
První soupravu s 1275 tunami zeminy, vypravenou z Dolního nádraží v Karlových Varech, vyložili na vykládkové koleji v Mydlovarech 13. prosince loňského roku. Od té doby bylo do rekultivovaných kalojemů dopraveno po železnici 116 714,46 tuny sanačních materiálů, což je šestina celkového objemu ročního návozu. Tento způsob dopravy tak ušetřil za prvních osm měsíců jízdu 4700 plně naložených kamionů.
"Jako ministr i jako jihočeský poslanec jsem se snažil najít řešení, které by pomohlo místním. Udělal jsem maximum pro to, aby nezůstalo pouze u slibů starostům, jak tomu bylo v předchozích letech. Jsem rád, že se nám společně s krajským úřadem, státním podnikem DIAMO a dalšími společnostmi podařilo v krátké době znovu zprovoznit roky nepoužívanou vlečku a především že její provoz opravdu významně ulevil místním komunikacím, snížil jejich opotřebení a hlavně zlepšil kvalitu života občanům okolních obcí," uvedl ministr Jan Mládek.
„Dlouhá léta jsem se spolu se starosty v blízkosti Mydlovar snažil, aby při rekultivaci zdejších odkališť byla využívána železniční vlečka a naložené kamiony nekomplikovaly život obyvatel obcí. Za předchozích ministrů průmyslu to nešlo, s  ministrem Janem Mládkem a starosty jsme se sešli 15. srpna loňského roku a 13. prosince byla vlečka slavnostně uvedena do provozu,“ připomněl jihočeský hejtman Jiří Zimola. „S potěšením mohu nyní konstatovat, že převoz sanačních materiálů po železnici funguje, což se pozitivně odrazilo na výrazném snížení zátěže krajských silnic II. a III. tříd i na kvalitě života místních obyvatel,“ dodal hejtman s tím, že na tom má největší zásluhu Jan Mládek a jeho ministerstvo.
"Transport po železnici s plným využitím vlečky se v Mydlovarech jednoznačně osvědčil a státní podnik DIAMO proto hledá po celé České republice další dodavatele sanačního materiálu, který by bylo možné do sanovaných odkališť dopravit," doplňuje ředitel s. p. DIAMO Tomáš Rychtařík.
Intenzivní rekultivační práce budou v Mydlovarech pokračovat ještě dalších deset let. Území, kde se do roku 1974 těžil lignit a kde roku 1991 ukončila svůj provoz chemická úpravna uranové rudy MAPE, patří k jedné z největších ekologických zátěží v ČR, které s. p. DIAMO řeší.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Jihočeský  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření