Kiwanis panenka pomáhá již 15 let - Ústecký - Český Metropol

Odměna Praze za nakládání s tříděným odpadem se zvýšila

Foto archiv

Praha | V roce 2017 obdrželo hlavní město finanční odměnu od autorizované společnosti EKOKOM, a.s., ve výši 147 781 000 Kč. Oproti roku 2016 byla zvýšena o zhruba 6 miliónů korun. Tato odměna je Praze vyplácena za provozování obecního systému nakládání s komunálními odpady, v rámci kterého je mimo jiné organizován sběr tříděných složek komunálního odpadu, jejichž součástí jsou i odpady z obalů

 

Prostředky, které město obdrží, jsou dále využity na rozvoj systému třídění na území města. Jedná se především o zřizování nových stanovišť nádob na využitelné složky odpadů u novostaveb nebo zahušťování sítě sběrných nádob na kovové obaly, které jsou od srpna 2016 na území města nově sbíranou komoditou. Na konci roku 2017 bylo sběrnými nádobami na kovy osazeno 584 separačních stanovišť a jejich počet bude v roce 2018 i nadále narůstat.

Výše finanční odměny je závislá na kombinaci faktorů, kterými jsou především množství vysbíraných využitelných složek, počet sběrných nádob, hustota sběrné sítě a její výtěžnost. „Ráda bych touto cestou poděkovala všem občanům hlavního města Prahy za jejich aktivitu v třídění odpadů. Významnou měrou tím přispěli ke zvýšení odměny vyplacené městu autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., v roce 2017. I v dalším roce bude naší snahou v maximální možné míře zpřístupnit občanům sběrnou síť tak, aby měli možnost třídit na dosah ruky, např. formou dalšího zahušťování sítě domovních separačních stanovišť,“ řekla Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.

Veškeré informace o systému nakládání s komunálními odpady v Praze a seznam sběrných dvorů včetně kontaktů na jejich provozovatele jsou dostupné na adrese: www.portalzp.praha.eu, v sekci „odpady – informace pro občany“.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Primátorka ocenila strážníky, kteří dopadli vězně

Foto archiv

Ústí nad Labem | Zadržení dvou vězňů uprchlých z pracoviště u vinařické věznice, na kterém se v ústecké Husově ulici podílela dvojice strážníků, včera ocenila primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová.

 

Při zadržení obou hledaných osob museli strážníci použít donucovacích prostředků, a to hmatů a chvatů sebeobrany. Nakonec oba uprchlíci skončili v poutech. „Děkuji vám za projevenou statečnost a vzorný výkon služby. Lidé jako vy potvrzují, že existence městské policie je důležitá. Často jste jako první na místě, dostáváte se do složitých situací a nadávek bývá více než poděkování. Jsem ráda, že vás máme, a že děláte svou práci dobře a na vysoké úrovni,“ uvedla Věra Nechybová. 

Oba strážníci pracují u Městské policie Ústí nad Labem již téměř deset let a na svém „kontě“ mají nejen řadu zásahů proti občanům, kteří  svým protiprávním jednáním porušují různým způsobem zákonné normy, ale i několikanásobné použití defibrilátoru při pomoci lidem, kteří se dostali do zdravotních potíží. Zdroj: MP Ústí n. L.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Krimi  

 

Vláda schválila tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona

Foto archiv

Praha | Vláda dnes na svém zasedání schválila tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona a do dalších kol legislativního procesu poslala také návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

 

Oddlužovací novela výrazně mění podmínky pro oddlužení, zákony o znalcích a o tlumočnících zase přispívají ke kvalitnější práci v těchto odvětvích.

Novela insolvenčního zákona zpřístupňuje proces oddlužení širšímu okruhu poctivě splácejících dlužníků a pomáhá lidem z tzv. dluhové pasti. Zároveň však počítá s jejich aktivním zapojením do ekonomické činnosti a nabádá je k zodpovědnému chování. 

„Je to nabídka pro dlužníky, kteří jsou motivovaní a chtějí se vrátit do normální ekonomiky. Místo toho, aby jim stát posílal sociální dávky, budou oni posílat státu daně. Nová pravidla nejsou žádnou dluhovou amnestií, ale systém poctivého splácení téměř veškerého výdělku věřitelům po dobu sedmi let,“ řekl po jednání vlády ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Podle nových pravidel postačí, když dlužník nabídne věřitelům na úhradu svých dluhů postižitelný majetek a dále bude po dobu sedmi let vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby své dluhy splatil. Novela také umožňuje rychlejší oddlužení těm dlužníkům, kteří během tří let splatí alespoň 50 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Finance  

 

Ústecký kraj podpoří dobrovolné hasiče 13 miliony korun

Foto archiv

Ústí nad Labem | Dobrovolní hasiči v Ústeckém kraji letos opět mají možnost čerpat dotace. Pro rok 2018 je pro ně připraveno celkem 13 milionů korun.

 

Tento dotační titul umožňuje všem jednotkám požární ochrany získat dotaci na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících požárních zbrojnic a nákup nové techniky a požárního vybavení. V loňském roce uspělo celkem 50 žadatelů o dotaci.

O dotaci v rámci Programu na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje, je možno žádat od 1. února 8:00 do 23. února 14:00.  

Veškeré informace a formuláře jsou k nalezení na http://www.kr-ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/ds-99873/p1=204744. Zdroj: Ústecký kraj

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Mobilní aplikace IDS přináší nové služby pro cestující

Foto archiv

Hradec Králové | Cestování veřejnou dopravou ve východočeském regionu se přizpůsobuje současným trendům. Pardubický a Královéhradecký kraj prostřednictvím společnosti OREDO spustily mobilní aplikaci IDS pro chytré telefony s operačním systémem Android, ve které cestující naleznou všechny potřebné informace o autobusových i vlakových spojích.

 

„Mobilní aplikace IDS doplňuje informační systémy veřejné dopravy, které jsou již v provozu. Cestující díky mapové aplikaci uvidí příjezdy a odjezdy spojů, jejich aktuální zpoždění a další návaznosti,“ vysvětlil náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, který je odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

„Zájemci již nebudou muset složitě vyhledávat spoje a zbytečně čekat na zastávkách. Vše potřebné naleznou ve svém telefonu,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Zvolenou zastávku je možné zobrazit v mapě, a to i s možností zobrazit místo ve službě Street View. Aplikace také umožňuje ukládání oblíbených spojů. V případě problémů či dotazů je v ní přednastavené volání na Call centrum společnosti OREDO.

Aplikaci IDS je možné si instalovat prostřednictvím Google Play. Zdroj: Královéhradecký kraj

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Pražané si oblíbili bruslení zdarma na Letné

Foto archiv

Praha | Kluziště na Letné v prosinci nalákalo na ledovou plochu více než třicet tisíc návštěvníků. Od 1. prosince se denně na kluzišti vystřídalo v průměru patnáct stovek zájemců. S provozem kluziště se v závislosti na klimatických podmínkách počítá až do poloviny února.

 

Velký zájem o bruslení je i na školách, které mohou využít rezervace ledové plochy na stránkách prahasportovni.cz. V prosinci sem přišlo na 200 školních skupin. A kluziště na Letné objevují i cizinci, kteří podle provozovatele představují asi desetinu návštěvníků.

„Zájem veřejnosti potvrzuje, že stojí za to obdobné projekty realizovat. Pražané chtějí sportovat, což je skvělé. Z pohledu vedení města považuji za povinnost, abychom jim k tomu vytvářeli co možná nejlepší podmínky," uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Kluziště o rozměrech 40 x 20 metrů je otevřeno každý den od 9.00 do 21.00 hodin. Bruslení je zdarma, brusle je možné půjčit si za poplatek. V rámci projektu se v areálu kluziště pořádají každý týden zajímavé doprovodné akce, jejich seznam je k dispozici na stránkách Prahy sportovní v sekci Projekty.

Podle smlouvy s provozovatelem, kterým je společnost ICE-TEC Solution CZ, město za celý projekt (tři zimní sezóny) zaplatí 16,9 milionu korun.

Jak kluziště vypadá a jak je aktuálně využíváno, si zájemci mohou prohlédnout prostřednictvím online webkamery. Kluziště je projektem Prahy sportovní: https://prahasportovni.eu/.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 

Dětské oddělení teplické nemocnice je opět plně v provozu

Foto archiv

Teplice | Provoz lůžkových částí oddělení v pavilonu J v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice, který byl omezen od 6. ledna 2018 kvůli plánované výměně rozvaděče elektrické energie, se vrací do normálu.

 

Od 15. ledna 2018 již funguje bez omezení dětské oddělení. Část lůžek totiž byla bez náhrady uzavřena a provoz oddělení zajišťovala dětská ambulance s nepřetržitým provozem v budově G, nutné hospitalizace zajišťovaly další nemocnice Krajské zdravotní, a. s.

„Dětské oddělení je od pondělních 14.00 hodin plně v provozu, interní oddělení se budou postupně stěhovat zpět do pavilonu J,“ sdělil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Kvůli výměně rozvaděče elektrické energie musely být kromě omezení dětských lůžek přestěhovány do jiných částí nemocnice lůžka Interny I a Interny II – gastroenterologie. Omezení bylo vyhlášeno do 20. ledna 2018. Zdroj:

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 

Anketa

Souhlasíte se zavedením elektronických pokladen?

ano

56.7%

 

ne

43.3%

 

 

Anketa

Jste pro, aby se znovu proplácely i první tři dny nemocenské?

ano

67.3%

 

ne

32.7%

 

 

Anketa

Opatříte si registrační značku na přání?

ano

42.2%

 

ne

57.8%