Kraj představil novou podobu dolního centra Liberce - Liberecký - Český Metropol

Liberecký

Kraj představil novou podobu dolního centra Liberce

zdroj: Liberecký kraj

Liberecký kraj | Z deseti architektonických návrhů v soutěži o rekultivaci a úpravu okolí budovy krajského úřadu Libereckého kraje vybrala porota dva, které doporučila členům rady ke schválení. Autorem prvního...

 

návrhu je pražské re:architekti studio s.r.o., které si ze soutěže odnese 350 tisíc korun, druhé místo patří liberecké společnosti SIAL architekti a inženýři spol. s r.o., které kraj odmění 240 tisíci korunami. Po 50 tisíci korunách obdrží i tři vybraní účastníci soutěže, jejichž díla porotu rovněž zaujala. Výstava všech návrhů je pro zájemce k vidění ve foyer budovy Krajského úřadu Libereckého kraje od úterý 17. do úterý 31. Října.
„Předmětem plnění soutěže o návrh bylo zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje,“ řekl hejtman Martin Půta. „Chtěli jsme, aby návrh začlenil budovu kraje, nabídl kultivaci jejího okolí, které je výrazným, ale nedůstojným prostorem dolní části centra Liberce a také aby veřejnost měla přístup k řece,“ doplnil hejtman Půta.
Deset podaných soutěžních návrhů hodnotila porota dle kvality řešení veřejného prostoru 
a krajinářských úprav, dle kvality architektonicko-konstrukčního řešení lávky, dle kvality dopravního řešení a parkování, dle kvality řešení parkovacího domu a dle ekonomické přiměřenosti a realizovatelnosti. Nezávislá část poroty byla tvořena odborníky z řad architektů a do závislé části byli jmenováni zástupci Libereckého kraje. Další přizvaní odborníci se vyjadřovali k architektonickým návrhům z hlediska rozpočtových nákladů nebo způsobu dopravního řešení. Po posouzení jednotlivých návrhů se porotci shodli, že budou uděleny dvě ceny a tři odměny. 
„První cenu ve výši 350 000 korun obdrží účastník re:architekti studio s.r.o. a druhou ve výši 240 000 korun účastník SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Tři odměny ve výši 50 000 korun budou vyplaceny účastníkům MS plan s.r.o., CMC architects a.s. a Ing. Ondřeji Remešovi,“ sdělil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. 
Na základě doporučení poroty odsouhlasila rada kraje 25. října 2017 výsledky soutěže o návrh „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“. Vybrány byly dva návrhy. První návrh účastníka re:architekti studio s.r.o. a druhý návrh účastníka SIAL architekti a inženýři spol. 
s r.o. 
V souladu se soutěžními podmínkami může Liberecký kraj pokračovat ve vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění, jehož předmětem bude zpracování projektové dokumentace pro vlastní realizaci akce. „Projekční práce mohou trvat minimálně rok. Výstavba tak bude moci začít v roce 2019, a to v případě, že budou na realizaci schváleny finanční prostředky. Předpokládané náklady byly 64 milionů korun, avšak vítězný návrh uvažuje s částkou přes 100 milionů korun,“ řekl Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek. V krajském rozpočtu máme připravené peníze na parkovací dům. Z této položky také zaplatíme městu Liberec za část pozemků, které musíme majetkově vyřešit. Pro mě jsou důležité dva termíny, rok 2019 jako začátek prací a rok 2020 jako jejich ukončení,“ uzavírá hejtman.

Zdroj: Liberecký kraj

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Liberecký