Sídliště Špičák se změní před očima - Liberecký - Český Metropol

Liberecký

Sídliště Špičák se změní před očima

zdroj: Město Česká Lípa

Česká Lípa | Komplexní regenerace celého území je cílem investic, které budou směřovat do českolipského sídliště Špičák. Město tu plánuje navýšit parkovací místa. „Hlavním cílem veškerých úprav je oddělit pohyb...

 

chodců od dopravy a v rámci prostorových možností rozšířit parkovací místa, která tady obyvatelé zoufale postrádají. Nedostatek parkovacích míst výrazně ztěžuje i kvalitní zimní údržbu komunikací na sídlišti,“ říká místostarosta Juraj Raninec.
Čtyřicet milionů korun je v letošním rozpočtu města vyčleněno na další etapu postupné regenerace Špičáku, která bude letos zahájena ve dvou lokalitách, a to v oblasti hustě osídleného tzv. Malého Špičáku zahrnující ulice Zhořelecká a Budyšínská a v oblasti Bardějovské ulice. Dokončení realizace těchto lokalit se předpokládá v říjnu 2018. V současné době probíhá inženýrská činnost vedoucí k vydání povolení staveb a příprava podkladů pro výběr dodavatelů staveb. Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku schválila dubnová rada města.
Cílem regenerace je vyřešit komplexně obě lokality z hlediska bezpečnosti chodců a navýšení parkovacích míst, proto se počítá s vybudováním nových chodníků, přechodů pro chodce, nových parkovacích stání včetně odlučovače ropných látek, veřejného osvětlení a s úpravou stávajících komunikací. Součástí regenerace území je rovněž koncepční dopravní řešení a provedení sadových úprav. V lokalitě ulic Budyšínská a Zhořelecká dojde k navýšení oficiálních parkovacích míst ze stávajících 147 na 265 a v lokalitě ulice Bardějovská ze 41 stávajících míst na 93.
Předpokládaná hodnota zakázky byla předběžně stanovena na 21 milionů pro ul. Bardějovskou a 29 mil. pro ul. Budyšínskou a Zhořeleckou.
V roce 2018 bude kromě dokončení těchto dvou lokalit realizována další etapa regenerace, která se v letošním roce projekčně připravuje. Jedná se o ulici Vladimírskou, kde opět dojde ke koncepčnímu řešení této lokality, v rámci kterého budou vybudovány chodníky a nová parkovací místa.

Zdroj: Město Česká Lípa

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Liberecký