Kladno na svém území omezí obchodování s dávkami na bydlení - Středočeský - Český Metropol

Středočeský

Kladno na svém území omezí obchodování s dávkami na bydlení

zdroj: Město Kladno

Kladno | Zásadní krok proti zneužívání státem vyplácené dávky na bydlení učinili kladenští radní. Sociální dávku nyní dosud mohli pobírat všichni oprávnění žadatelé na území města. To by se nyní mělo změnit, neboť...

 

radní jednomyslně schválili návrh na podání žádosti o vydání opatření obecné povahy, kterým budou identifikována místa se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v Kladně. 
Vedení města chce tímto způsobem využít svoji pravomoc danou novelizací zákona o hmotné nouzi a regulovat vyplácení sociální dávky doplatku na bydlení. Výsledkem tohoto mimořádného opatření bude zastavení zneužívání dávek jako snadného zdroje příjmů pro majitele bytů či jiných ubytovacích kapacit a současně stabilizace sociální situace nízkopříjmových obyvatel na území Kladna.
„Kladno má jeden velký problém a tím jsou obchodníci s chudobou. Český stát bohužel tento druh podnikání vytrvale dotuje a není schopný ho účinně zastavit. Vyřešili jsme velmi problematickou ubytovnu v centru města na pěší zóně nebo v bývalém hotelu Merkur.  Nepovolujeme vznik dalších ubytoven, spekulanti ale díky zavedené praxi plošného vyplácení sociálních dávek skupují nemovitosti a stěhují do nich sociálně slabé nájemníky ze všech koutů republiky. Ti ve valné většině nemají k místu ani ostatním obyvatelům žádný vztah a často vzniká další problematická komunita, která se nechová podle pravidel slušného chování a absolutně nebere ohled na své okolí,“ vysvětlil důvody pro mimořádné opatření kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). 
Aby nedocházelo k pouhému přesouvání sociálně slabých obyvatel z jednoho místa na druhé, navrhli radní maximální možný územní rozsah opatření, kde nebude možné nové doplatky na bydlení vyplácet. „Vzhledem k situaci v našem městě je pro mne naprosto nepřijatelné jediné místo, kde bych tyto nové obyvatele chtěl přivítat. Proto jsme využili zákonnou možnost, jak dalšímu přísunu a pobytu takových osob v Kladně zamezit,“ doplnil kladenský primátor.  
Aktuálně uvedenou sociální dávku v Kladně měsíčně pobírá 760 žadatelů, celkový počet závislých osob této dávce se ovšem podle dostupných údajů pohybuje na úrovni 3 až 3,5 tisíce osob. Pro současné příjemce doplatku na bydlení nenastane žádná změna, na základě nájemní smlouvy jim nadále úřad práce bude dávku vyplácet. Oproti tomu nové žádosti o vyplacení této sociální dávky Úřad práce v Kladně na základě vydaného opatření obecné povahy automaticky zamítne.

Zdroj: Město Kladno

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Středočeský