Energotrans je i nadále bezpečným podnikem - Středočeský - Český Metropol

Středočeský

Energotrans je i nadále bezpečným podnikem

zdroj: Ota Schnepp

Horní Počaply | Prestižní titul „Bezpečný podnik“ obhájila v minulých dnech společnost Energotrans, a. s., ze Skupiny ČEZ., která provozuje původní elektrárnu Mělník I. V praxi to znamená potvrzení přístupu a důrazu...

 

na dodržování všech podmínek bezpečnosti práce. Titul, který uděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, po téměř měsíční kontrole systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníky oblastních inspektorátů práce, získala společnost již popáté v řadě. Stejně jako ty předchozí má platnost tři roky.
„Titul Bezpečný podnik lze získat na základě hloubkového auditu specialistů z oblasti bezpečnosti práce, kteří jeho vyhodnocení předávají Státnímu úřadu inspekce práce. Jeho získání, natož pak obhájení, podléhá přísným pravidlům. Specialisté musí zkontrolovat a prověřit funkčnost celého systému, včetně vydání příslušné řídící dokumentace. Během vlastního auditu proto doslova a do písmene nezůstane na podniku nitka suchá,“ říká za společnost Energotrans, Miroslav Krebs, ředitel pro správu a integraci.
Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Program byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Státním úřadem inspekce práce již v roce 1996. Držitel ocenění je povinen, kromě jiného, provést každoročně kompletní vnitřní audit. Oblastní inspektorát práce u oceněného právního subjektu po dobu platnosti certifikátu provádí namátkovou prověrku, která je zaměřena zejména na změny, které nastaly buď v podmínkách hodnocení, nebo které proběhly za uplynulé období v právním subjektu. Ocenění se uděluje každý rok s platností po dobu tří let, a to podnikům, které splnily podmínky programu. V České republice se prokazuje platným osvědčením "Bezpečný podnik" 83 společností.
„Úspěšnou obhajobou jsme potvrdili vysokou úroveň integrovaného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany i ochrany životního prostředí. Splněním požadavků pro znovuzískání titulu, jsme dali jasně najevo, že vůči zaměstnancům je naší prioritou zajistit jim jistotou v oblasti bezpečnosti práce, která je ostatně i součástí naší firemní kultury. Samozřejmě, že záleží i na nich, jak se na svých pracovištích k tomu postaví. Je to proto i jejich zásluha, že máme titul již popáté v řadě za sebou,“ kvituje přístup všech Miroslav Krpec, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Energotrans, a. s. Jak ještě dodal, každá obhajoba je obohacující o nové cenné zkušenosti. „Zároveň je ovšem i zavazující, protože v oblasti bezpečnosti práce je neustále v rámci prevence co zlepšovat.“

Zdroj: Ota Schnepp

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Středočeský