Moravský METROPOL č. 6/2010 - Brněnský - Český Metropol

Brněnský

Moravský METROPOL č. 6/2010

Ikona

16. června 2010, 12.56 | Jef a Tíno Kratochvílovi: Lidé bděte! Otec a syn, oba známí fotografové. Můžete, prosím, našim čtenářům prozradit, jak se vyvíjela vaše kariéra? Co vás oba vedlo k volbě vlastně
dědičného povolání? Jef: Zdědil jsem po otci, který prchl před bolševiky na západ, fotoaparát. Bylo to vlastně to jediné, co mi po něm v době dopívání zůstalo. Olej do motoru dolil
také fi lm režiséra Antonioniho Zvětšenina. Bylo in nosit po městě fotobrašnu, já na rozdíl od mých vrstevníků v ní nenosil svačinu, ale otcův fotoaparát.

 

Stáhněte si noviny v PDF

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Odkazy v záhlaví webu  » Archiv novin  

 » Odkazy v záhlaví webu  » Archiv novin  » Brněnský