Kalamitní stav zatím v Jablonci nebude - Lyžování - Český Metropol

Lyžování

Kalamitní stav zatím v Jablonci nebude

Ikona

21. února 2009, 11.22 | Jablonec nad Nisou | Starosta města Jablonce nad Nisou Petr Tulpa svolal na dnešní ráno k aktuálnímu jednání komisi zimní údržby, aby zhodnotila stav sněhových srážek a popřípadě vyhlásila některý ze stupňů kalamitního stavu.

 

Starosta Petr Tulpa po jednání komise složené ze zástupců města a jeho vedení, policie státní i městské, jabloneckých technických služeb i krajské správy silnic a ČSAD se na základě  informací o stavu a způsobu provádění zimní údržby, aktuálních meteorologických předpovědí a prognóz možného pohybu dopravy a chodců, rozhodl, že během víkendu žádný ze stupňů kalamitního stavu nevyhlásí.

„V tuto chvíli by vyhlášení kalamitního stupně nebylo vhodné, protože zásobování ve městě není ohroženo, stejně tak průjezdnost komunikací pro záchranky, hasiče a bezpečnostní složky je dobrá. Zároveň bych rád pochválil jablonecké občany za dosavadní chování na komunikacích, neboť nejsou řešeny žádné zásadní spory a nedošlo ani k nárůstu dopravním nehod, a požádat je o trpělivost ještě po několik příštích dní, dokud bude vytrvalé sněžení klást na nás všechny, kteří uklízíme i užíváme komunikace,  zvýšené nároky,“ konstatoval starosta a dodal, že se komise rozhodla posílit technické vybavení na víkend. Podle údajů technických služeb stojí běžný den zimní údržby 350 tisíc korun, na víkend bylo rozhodnuto zvýšit čerpání finančního limitu na zimní údržbu o 150 tisíc korun. To se projeví hlavně ve zvýšeném počtu velkoobjemových nákladních automobilů, které budou odvážet sníh na úložiště.

Zároveň je však třeba dodat, že všechny síly budou směrovány k plnění plánu zimní údržby a až do odvolání nebudou prováděny  žádné nadstandardní služby. Vzhledem k povětrnostním podmínkám se také prodlužují lhůty k úklidu sněhu. V pondělí je třeba počítat s návratem dětí po prázdninách do škol, proto musí být odklizen sníh i z těchto prostor. Strážníci městské policie dohlédnou ve zvýšené míře na bezpečnost dětí na přechodech. Zároveň komise apeluje na občany, aby v současné době raději využívali hromadnou dopravu a své vozy zanechali, pokud je to možné, doma. Také vyzývá řidiče k maximální vzájemné ohleduplnosti, protože zvláště komunikace III. pořadí jsou průjezdné jen v jednom pruhu a vozy si musí dle možností dávat přednost v jízdě. Je třeba dbát i pokynů značek se stanoveným časovým limitem informujícím o úklidu sněhu a v daném časovém úseku nekomplikovat práci technickým službám. K další schůzce se komise zimní údržby sejde v pondělí odpoledne.

Za deset dnů. Tedy od 10. února k dnešnímu dni, spadlo na území Jablonce  105 cm sněhu. Celkový spad za  zimu   2008 - 2009 se zatím rovná číslu 2,84 m. Komunikace I. a II. třídy jsou bez problémů.

V současné době  jsou všechny komunikace na území města  sjízdné se zvýšenou opatrností, některé komunikace zařazené ve III. pořadí na perifériích jsou sjízdné pouze v jednom jízdním pruhu. Jedná se o ty s celkovou šířkou 3,5 až 4,5 m, které jsou zejména v lokalitě  Proseč (ulice Nad Školkou, Zlatá ulička, V Lukách ,  Pod Kapličkou, Za Říčkou),  Vrkoslavice (Petřínská, Jana Žižky, Blanická,  U Čertova kamene, Turistická),   Kokonín (Zvonková, Schovaná,  Dalešická, Lyžařská, Tyršova stezka, Jasná, Dubová), Jablonecké Paseky (Pod Lesem, Jindřichovská, Na Pláni).

Stav jabloneckých  sídlišť – Šumava,  Žižkův Vrch, Rýnovice, Paseky: sídlištní komunikace mají zúžený jízdní profil, a to hlavně i kvůli parkujícím osobním vozidlům a absolutnímu nerespektování dopravních  značek. I přes tyto překážky jsou všechny komunikace průjezdné.

Chodníky – přímé centrum města je bez problémů. Časové lhůty nelze zajistit především  na chodnících podél komunikací v údržbě Krajské správy silnic Libereckého kraje. Jejich velké  pluhy musí totiž vypluhovat  celou šíři profilu komunikace a nemohou už vyhrnovat sníh na již vzniklé mantinely, a tak jsou chodníky např. ulic Prosečská, Podhorská, Pražská, Chelčického, Liberecká, Budovatelů, Rychnovská, Maršovická při každém průjezdu velkého pluhu krajské správy zahrnovány novým prosoleným sněhem, který pak na chodnících zamrzá. Jediným řešením je sníh odvážet.

Na chodnících mimo Krajskou správu silnic LK mají technické služby největší problémy s plněním lhůt – V. Nezvala, 28. říjen, Rýnovická. Tím hlavním důvodem je úzký profil chodníků, který nedovolí průjezd chodníkové mechanizace.

Parkoviště zařazené ve II. pořadí – problematické vzhledem k plnění časových lhůt je parkoviště v Mlýnské ulici, kde trvale parkující vozidla znemožňují vjezd nakladačů.

U ostatních parkovišť zařazených ve II. a III. pořadí nejsou lhůty úklidu překračovány, problémem je pouze větší počet parkujících aut.

Ze zastávek MHD je denně odvážen sníh, a to hlavně  z centra města a hlavních autobusových   tras. Největším problémem jsou  zastávky v oblasti Bártlova vrchu, Malých Vrkoslavic, ulic Turnovská, Želivského  a Horní, kde jsou zastávky bez zálivu jen na krajnici komunikace.
Od  pondělí 16. února probíhá plošné vyvážení sněhu : rozhledová pole křižovatek, hráze sněhu podél výše uvedených problémových chodníků, okružní křižovatky, placená parkoviště, střed města. Dále může být vyvážení sněhu posíleno o další mechanizaci, v současné době je k dispozici cca 8 nakladačů, 2 sněhové frézy, 10 velkoobjemových  vozidel. Toto opatření je však nutno chápat v souvislosti s vynaloženými finančními  prostředky, které se budou pohybovat cca 500 tis. Kč za jeden den (dnes 350 až 400 tis. Kč).  Pro toto opatření se rozhodla komise zimní údržby na tento víkend.

Plán pátek 20.2.2009 – 3 x nakladač  JCB,  4 x nakladač Locust, 1 x SKS teleskop, 1 x lopatkový nakladač, 3 x fréza, ŠT 180 špice, ŠT 180 Dozer, 13 průtahových traktorů, chemické, inertní sypače.

ZIMNÍ ÚDRŽBA A MĚSTSKÁ POLICIE
Téměř stálé sněžení  si nevyžádalo zvláštních zákroků jablonecké městské policie vůči veřejnosti. V době od 10. do 19. února upozornili strážníci TSJ, s.r.o. ve třech případech na nutnost provést zimní údržbu. V sedmnácti případech zjistili sami nebo je upozornili občané na  špatně parkující vozidla znemožňující tak zimní údržbu. Z tohoto počtu pět řidičů dostalo blokovou pokutou, dalším třem domluvili  a čtyři byli pro nepřítomnost předvoláni na služebnu.

Tématické zařazení:

 » Lyžování