VZP zajistila pro své pojištěnce další lékaře - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

VZP zajistila pro své pojištěnce další lékaře

Ikona

9. dubna 2008, 11.24 | Ústí nad Labem/ Všeobecná zdravotní pojišťovna rozšířila síť smluvních zdravotnických zařízení v regionu o další ambulance. Např. pro Ústí nad Labem se tak podařilo mj. zajistit dalšího stomatologa a alergologa, kterých je v celé České republice nedostatek. Současně VZP nabídne pojištěncům mapy s přehledem pohotovostí v Ústeckém kraji.

 

Zdravotní péče byla nasmlouvána ve většině případů  s  nově vzniklými  zdravotnickými  zařízeními.  V letošním roce přešly kompetence při uzavírání a rozšiřování  smluv  se zdravotnickými zařízeními plně na  krajské pobočky VZP, což umožnilo větší flexibilitu při rozšiřování sítě smluvních partnerů. V současné době má Všeobecná zdravotní pojišťovna v Ústeckém kraji uzavřeno 1 547 smluv s poskytovateli ambulantní péče a 38 smluv s ústavními zařízeními, tedy nemocnicemi, léčebnami pro dlouhodobě nemocné a odbornými léčebnými ústavy. Kompletní přehled poskytovatelů zdravotní péče je k dispozici na všech územních pracovištích.

 

VZP kromě rozšíření sítě smluvních partnerů  přichází zhruba od poloviny dubna také  s novou službou. Pojištěncům nabídne praktickou mapu  s přehledem  pohotovostní lékařské služby v rámci celého Ústeckého kraje.

 

„Pokud se někdo např. na výletě v přírodě zraní, snadno si bude moci vyhledat nejbližší službu první pomoci, a to včetně telefonního čísla a ordinačních hodin. Je to velmi praktická pomůcka, která našim pojištěncům pomůže v případě náhlých zdravotních problémů“, uvedl MUDr. Petr Veselský , ředitel  Krajské pobočky VZP ČR pro Ústecký kraj.

 

Petra Friedlová

Tématické zařazení:

 » Zdraví  » Zdraví