Krev pro nemocnice - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Krev pro nemocnice

Ikona

28. března 2008, 14.39 | Přes veškerou snahu se doposud nenašla plnohodnotná náhrada lidské krve. Každý den se v České republice spotřebuje krev z více než 1000 odběrů. Z podobného množství se vyrobí léky nepostradatelné pro řadu nemocných. Každých 10 minut protečou více jak 2 litry této vzácné tekutiny do žil lidí s krvácením, popáleninami, těžkou chudokrevností, zhoubným nádorem nebo při jejich operaci.

 

Bez dárců krve by záchrana či léčba mnohých lidí nebyla vůbec možná. Relativní počet dárců krve v Ústí nad Labem a okolí patří k nejnižším v celé ČR (3 % obyvatel), optimálních by bylo 5-6 %. Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. zajišťuje zásobování krví pro nemocnice v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Česká Lípa a také pro FN v Motole (Praha). Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. koncentruje traumatologickou, neurochirurgickou a dětskou hemato-onkologickou léčebnou péči v rámci Ústeckého kraje, náročnou na potřebu transfuzí.

Zásoby krve v regionu jsou po většinu roku dostatečné, avšak v době zvýšených požadavků (např. krvácení či chudokrevnost u většího množství pacientů stejné krevní skupiny ve stejném období) dochází k akutnímu nedostatku krví, protože rezervy dárcovské základny jsou malé, a to především u tzv. RhD-negativních krevních skupin. Každoročně ukončí dárcovství krve řada dárců z věkových, zdravotních a dalších důvodů. Jsou tudíž potřeba noví dárci, kteří je nahradí v této vysoce humánní aktivitě. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. proto připravuje na 1.4. a 8.4.2008 akci s názvem „Studentská kapka krve“. Obrací se s výzvou na studenty UJEP, aby našli v sobě odvahu a vůli a stali se dárci krve. Pracovníci transfuzního oddělení věří, že by se tato akce mohla stát dobrou tradicí. 

prim. MUDr. Jiří Masopust

Tématické zařazení:

 » Zdraví  » Zdraví