Vakcinace lišek proti vzteklině - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Vakcinace lišek proti vzteklině

Ikona

20. dubna 2009, 11.52 | V době od 18.4.2009 do 28.4.2009 (v návaznosti na klimatické podmínky) proběhne na území okresů Česká Lípa, Semily, Liberec a Jablonec nad Nisou vakcinace lišek proti vzteklině.
Jablonec nad Nisou | Jedná se o preventivní akci k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny, vzhledem k tomu, že liška je jejím nejvýznamnějším reservoárem a šiřitelem. Cílem této akce je vytvořit v liščí populaci na širokém území imunitu proti vzteklině a tím zabezpečit ochranu zdraví zvířat a lidí.

 

Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla, v uvedeném časovém rozpětí, v závislosti na počasí. Návnady jsou vyrobeny z rybí moučky a tuku, mají okrouhlý tvar o průměru 3,5 cm a výšce 1,7 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou. Uvnitř je zalisována ampule z umělé hmoty a hliníku, označená nápisy: „ATTENTION RABIES VACCINE, VORSICHT TOLLWUT IMPFSTOFF, ATTENTION VACCIN ANTIRABIQUE, ATTENSIONE VACCINO ANTIRABICO“, která obsahuje živý atenuovaný (zeslabený, utlumený) virus vztekliny, který je za běžných situací pro člověka a zvířata neškodný. Nelze však na 100 % vyloučit určité riziko při jeho kontaktu se sliznicí úst, spojivky oka a při vniknutí do čerstvé rány.

Proto v oblasti, kde jsou položeny návnady s očkovací látkou proti vzteklině lišek, je třeba dodržovat tyto pokyny:

  • poučit děti
  • nedotýkat se návnad
  • nenechat volně pobíhat psy
  • nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy po dobu 3 týdnů po vakcinaci
  • v případě potřísnění kůže očkovací látkou (je tekutá a je uložena v ampuli), je třeba omýt zasažené místo mýdlem a vodou a dezinfikovat dezinfekčním prostředkem. Pokud se očkovací látka dostane do oka, úst či čerstvého poranění, je nezbytně nutné vyhledat okamžitě lékaře.

Tématické zařazení:

 » Zdraví  » Zdraví