Modernizace Úpravny vody Káraný - Ekologie - Český Metropol

Ekologie

Modernizace Úpravny vody Káraný

zdroj: Hl. m. Praha

Praha | Zdroj pitné vody Káraný, který částečně zásobuje pitnou vodou i Prahu, uvedl do provozu další část zrekonstruované pískové filtrace. Rekonstrukce proběhla v rámci projektu „Komplexní opatření na zdroji pitné...

 

vody Káraný“ realizovaného s podporou EU - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, jehož cílem je zvýšení kvality pitné vody.
„Jsem ráda, že šest nově zrekonstruovaných filtrů spolu s těmi, které byly zrekonstruovány před několika lety, zajistí dodávky kvalitní pitné vody pro Prahu i pro další obce na další desítky let,“ řekla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková při slavnostním uvedení šesti zrekonstruovaných pískových filtrů do provozu.
Úprava vody Káraný byla uvedena do provozu v roce 1914 a je nejstarší ze tří úpraven zásobujících hl. m. Prahu a část Středočeského kraje pitnou vodu (cca 27 % celkových objemů dodávaných pro hl. m. Prahu). 
V roce 1968 bylo vybudováno 24 pískových filtrů a rekonstrukce první šestice proběhla v roce 2012. Právě dokončená rekonstrukce další šestice pískových filtrů je unikátní aplikací nerezového drenážního systému TRITON, který ve spojení s filtračním materiálem (FILTRALITE) představuje nejlepší dostupnou techniku v procesu filtrace vody. Současně s rekonstrukcí pískových filtrů byla provedena výměna navazujících původních ocelových potrubí za nerezové.
Tato investiční akce byla první vodárenskou stavbou v Praze spolufinancovanou z prostředků dotačního programu Operačního fondu životního prostředí ČR. Celkový finanční objem stavby činil bezmála 112 mil. Kč s dotací ve výši 63,5 %.

Zdroj: Hl. m. Praha

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Praha