Spolchemie používá nejnovější technologii membránové elektrolýzy - Ekologie - Český Metropol

Ekologie

Spolchemie používá nejnovější technologii membránové elektrolýzy

zdroj: Metropol

Ústí nad Labem | Nejnovější technologii membránové elektrolýzy začala využívat Spolchemie v Ústí nad Labem. Náklady na její pořízení, ale také výhody této novinky přiblížil mluvčí společnosti Jan Charvát. Spolchemie...

 

Ústí nad Labem začala používat novou technologii - ekologicky šetrnější membránovou elektrolýzu. Zároveň ukončila provoz amalgámové elektrolýzy, u níž používala jedovatou rtuť. Co bylo důvodem tohoto kroku?
Hlavním důvodem bylo zpřísnění evropské legislativy, která výrobcům používajícím amalgámovou elektrolýzu uložila výrobu tímto způsobem buďto zcela ukončit, anebo ji nahradit novou technologií. My jsme se vydali cestou modernizace za použití nejlepší dostupné technologie, tzv. BAT. 
 
Celkové náklady na výstavbu nové technologie dosáhly 1,9 miliardy korun, což je největší investice v novodobých dějinách firmy. Částkou 195 milionů korun přispěla i Evropská unie. Jak firma tento projekt financovala?
Vedle příspěvku Evropské unie to bylo především formou úvěrového financování.
 
K čemu společnost používá tuto technologii a jaké to přineslo plusy?
Výsledkem úspěšného vybudování naší nové membránové elektrolýzy je zvýšení produkce a související upevnění na pozici jednoho z evropských lídrů ve výrobě hydroxidu draselného, protože ne všichni výrobci se k finančně nákladné investici odhodlali. Hlavními komerčními produkty z elektrolýzy jsou hydroxidy (používané v chemickém a textilním průmyslu, v hutnictví, vodárenství a potravinářství). Nová technologie nám umožní i zhruba zdvojnásobení dosavadní produkce. Dalšími produkty jsou také vodík a chlór, který si sami zpracováváme v našem vlastním areálu do dalších produktů chlórové chemie. Díky plné vertikální integraci výroby využíváme výstupy z elektrolýzy pro vlastní  produkci  epoxidových pryskyřic a epoxidových systémů. Ty vyrábíme již rekordních 55 let a nacházejí použití ve všech oblastech lidského života - od stavebnictví a architekturu přes lékařství, elektroniku nebo vybavení pro sport až po výrobu lodí či kosmonautiku.
 
Jaký je loňský hospodářský výsledek firmy?
Výsledky za loňský rok jsme zatím nezveřejnili, v současnosti dokončujeme výroční zprávu za rok 2016 a chystáme ji (spolu s HV) zveřejnit počátkem září. 

Zdroj: redakce Metropolu

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Ústecký