Studenti FŽP UJEP pracují ve skotské firmě EnviroCentre v rámci svých stáží - Ekologie - Český Metropol

Ekologie

Studenti FŽP UJEP pracují ve skotské firmě EnviroCentre v rámci svých stáží

ÚSTÍ NAD LABEM | Od 6. února do 11. května 2012 byla Bc. Jitka Fikarová na pracovní stáži ve fi rmě EnviroCentre Ltd. v Glasgow. Po jejím návratu jsme se jí zeptali na její zážitky:

 

Z jakých finančních zdrojů byla stáž hrazena?


Tuto cennou pracovní zkušenost jsem získala díky projektu FŽP UJEP - ENVIMOD, který byl podpořen z OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). OPVK je víceletým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na tento OP je možné v období 2007 – 2013 čerpat fi nanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů EU.

 

Jak hodnotíte své působení ve firmě EnviroCentre?

Skotsko nabízí mnoho zajímavých příkladů environmentální práce. Účastnila jsem se na projektech posuzování
vlivů na životní prostředí, sledování míst, kde hrozila kontaminace půdy, ale také jsem zkoumala příklady revitalizace
řek.

 

Věnovali se vám zaměstnanci firmy dostatečně?


Ano, byla jsem až překvapena. Velkým přínosem pro mě byly terénní pracovní výjezdy s odborníky, kde jsem si mohla vyzkoušet své teoretické znalosti v praxi, např. jak monitorovat hladinu podzemní vody a plynu na skládkách, jak měřit hloubku rašeliništ’, jak správně prozkoumávat habitat ryb, vyder, mloků a pod.

 

Mohla jste nějak osobně přispět k prohloubení spolupráce mezi firmou EnviroCentre a Fakultou životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem?


Ano, pomáhala jsem zpracovat přihlášku projektu do programu Marie Curie (7. rámcový program). Tato výzva byla
přímo určena pro vybudování partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí (IAPP). To slouží k tomu, aby veřejný
a soukromý výzkum mezinárodně spolupracovaly. Mezi partnery jsou university a podniky různých velikostí. Hlavním úkolem programu je budování silných strategických partnerství, dlouhodobá výměna znalostí a mobilit zaměstnanců a studentů. Náš projekt je zaměřen na sledování revitalizací potoků, zejména geomorfologických změn koryta. A to na příkladu Černého potoka u Adolfova v Krušných horách a revitalizovaného potoka nedaleko Glasgow.

 

A jak se vám líbilo Skotsko?

 

Skotové jsou velice příjemní, kamarádští, ve fi rmě se mi hodně věnovali a našla jsem si nové přátele a kamarády. Svou stáž hodnotím jako velice dobrou a zajímavou.

 

Ptal se: Ing. Martin Neruda, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy FŽP UJEP
Odpovídala: studentka Bc. Jitka Fikarová, magisterské studium obor Odpadové hospodářství, poslední ročník.

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Více  » Ekologie  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

32.7%

 

Ne

44.5%

 

Zlepšuje se to

22.7%