ČT 1, TV Nova i TV Prima budou od pátku vysílat z vysílače Praha-město-Žižkov jen digitálně - Technika - Český Metropol

Technika

ČT 1, TV Nova i TV Prima budou od pátku vysílat z vysílače Praha-město-Žižkov jen digitálně

Ikona

30. dubna 2009, 10.11 | PRAHA | ČT1, TV Nova i TV Prima vypnou své analogové vysílání z vysílače Praha - město - Žižkov ve čtvrtek a od pátku budou vysílat jen digitálně. Uvedly to všechny tři televize. Technický plán přechodu (TPP) stanovuje na 30. duben vypnutí veškerého analogového zemského televizního vysílání ze stanoviště Praha - město – Žižkov. Česká televize ukončí analogové zemské vysílání programu ČT1 na 51. kanálu ze žižkovského vysílače ve čtvrtek 30. dubna pozdě večer, minutu před půlnocí na pátek 1. května.

 

Ještě po následující týden diváci přijímající ČT1 analogově ze Žižkova uvidí na obrazovkách textové sdělení – oznámení o skončení analogového vysílání, doporučení k přechodu na digitální příjem všech čtyř programů České televize a odkaz na zdroje podrobnějších informací o digitalizaci.

Televize Prima se rozhodla přiklonit se k vypnutí analogového vysílání na území Prahy, a to k 30. dubnu. Od 1. května tedy bude možné sledovat vysílání Televize Prima pouze digitálně.

I TV Nova vypne dne 30. dubna 2009 svůj analogový signál z pražského vysílače Žižkov.

K ukončení analogového televizního vysílání z vysílače Praha Žižkov odvysílá TV Nova reportáž v nejsledovanějším pořadu na českých obrazovkách – v Televizních novinách. V rámci tohoto zpravodajského příspěvku odkáže diváky, kteří po skončení reportáže na svých obrazovkách analogový program TV Nova ztratí, na web nova.cz/digitalizace. Na tyto webové stránky se diváci budou moci obracet v případě, že televizní signál TV Nova již nenaladí. Cílem je zmapovat skutečnou situaci a konkrétní potíže diváků s přechodem na zemské digitální vysílání a zajistit, aby žádný divák, který mohl přijímat analogové vysílání Novy, nepřišel o možnost sledovat Novu i nadále.

K vypnutí svého analogového signálu přistoupí TV Nova i přesto, že podle jejího názoru neproběhla řádná informační kampaň, jak stanovuje zákon.

„Na nedostatky vládní informační kampaně jsme dlouhodobě upozorňovali. Dokonce jsme byli nuceni suplovat informační roli státu vysíláním vlastních spotů,“ říká generální ředitel TV Nova Petr Dvořák. Tuto spotovou informační kampaň vysílá TV Nova na vlastní náklady již od začátku letošního února. Upozorňuje v ní občany Prahy přijímající analogový televizní signál z vysílače Žižkov na blížící se termín vypínání. Stejně tak upozorňuje diváky ve svých zpravodajských pořadech na možné problémy s příjmem televizního signálu prostřednictvím společných antén, informace jsou k dispozici i na webu.

Televize Prima se k vypnutí rozhodla na základě výsledků výzkumu společnosti Mediaresearch zaměřeného na připravenost pražských domácností na tuto změnu. Výzkum ukázal, že nepřipravena jsou pouze tři procenta z celkového počtu. „Výzkum potvrzuje trend patrný z předchozích výzkumů ČTÚ a NKS. 97procentní připravenost pražských domácností je výsledek, který nemá ve světě obdoby. Jsme rádi, že Pražané přistoupili k přechodu na digitální TV vysílání odpovědně, stejně jako všechny státní i komerční subjekty, které se na přechodu podílejí,“ komentuje výsledky průzkumu ATO předseda Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR (NKS) Zdeněk Duspiva.

Tématické zařazení:

 » Technika  » Technika