Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Představitelé Krajské zdravotní převzali prestižní certifikát oceňující stabilitu firmy

foto archiv

- Ústí nad Labem | Představitelé Krajské zdravotní, a. s., převzali v Praze certifikát od významné společnosti Bisnode. Společnost Bisnode zveřejnila v červnu v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 přehled TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle CZECH Stability Rating, v němž Krajská zdravotní, a. s., figuruje jako jeden ze tří takto oceněných poskytovatelů zdravotní péče.

Zdravotníci cerebrovaskulárního centra podpořili charitativní běh

foto KZ a.s.

- Ústí nad Labem | U příležitosti Světového dne mrtvice, který připadá na 29. října, a k desetiletému výročí léčby ischemické cévní mozkové příhody mechanickou embolektomií v Komplexním cerebrovaskulárním centru Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, proběhl 23. října v Centrálním parku na Severní Terase „Charitativní běh proti mozkové mrtvici“.

Nové přístroje zlepší péči v motolské nemocnici

foto archiv

- Praha | Přenosný ultrazvuk se dvěma sondami, pět infuzních pump a EKG přístroj v hodnotě 775 tisíc korun zakoupila Fakultní nemocnice v Motole z prostředků dotace pražského magistrátu.

Vybudování pavilonu umožní rozvoj kardiochirurgie v KZ

foto KZ a.s.

- Ústí nad Labem | Krajská zdravotní, a. s., (KZ) počítá po rozšíření na dva operační programy pro kardiochirurgii týdně v září 2018 s dalším jejich postupným navyšováním. K uskutečnění těchto cílů je potřeba vybudovat v areálu ústecké Masarykovy nemocnice nový pavilon, kam se přemístí nejen kardiochirurgické oddělení, ale celé kardiocentrum - tedy včetně Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL).

Krajská zdravotní otevírá stipendijní program

foto KZ

- Ústí nad Labem | Studujete, nebo víte o někom kdo studuje zdravotnickou školu nebo lékařskou fakultu? Dejte mu vědět, jak si může studium ulehčit. Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., otevírá Stipendijní program pro akademický rok 2018/2019.

Krajská zdravotní podpoří charitativní běh proti mozkové mrtvici

foto archiv

- Ústí nad Labem | U příležitosti Světového dne mrtvice, který připadá na 29. října, a k desetiletému výročí Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pořádá Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek akci pod názvem „Charitativní běh proti mozkové mrtvici“.

Neurochirurgové si připomínají vznik pracoviště v Ústí

foto archiv

- Ústí nad Labem | Neurochirurgové z ústecké Masarykovy nemocnice si připomínají padesát let od vzniku svého pracoviště. Současná Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem díky vynikajícím výsledkům patří mezi špičková pracoviště nejen v České republice, ale také v Evropě.

Díky sponzorům má mobilní hospic druhý automobil

foto archiv

- Ústí nad Labem | Mobilní hospic Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem při ústeckém onkologickém oddělení, disponuje druhým výjezdovým autem. Jedná se o Škodu Fabia s doplňky, za pořizovací cenu přesahující 272 tisíc Kč, která byla pro zdravotnické pracoviště zakoupena díky sponzorským darům.

Výzva dárcům nuly negativní pomohla

foto archiv

- Ústí nad Labem | Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem děkuje všem dobrovolným dárcům krve, kteří v uplynulých týdnech na základě výzvy přišli darovat nejcennější tekutinu.

Otorinolaryngologové se sjeli do Ústí nad Labem

foto archiv

- Ústí nad Labem | Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, připravily na zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 5. října 2018 v pořadí již 25. odbornou nadregionální konferenci "Slámův ORL den".

Chobotničky zpříjemní novorozencům pobyt

foto archiv

- Ústí nad Labem | Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala padesát háčkovaných chobotniček pro nedonošená miminka. Zástupkyně Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem Helena Svatková je předala Mgr. Markétě Svobodové, hlavní sestře ústecké Masarykovy nemocnice.

Strana výpisu

3 ...

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

37.1%

 

Ne

37.1%

 

Zlepšuje se to

25.9%