Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Zámek Krásný Les prochází obnovou

foto archiv

- Ústí nad Labem | Ústecký kraj je regionem plným nejen přírodních krás, ale také historických a kulturních památek. V jejich počtu patří mezi přední kraje v republice. Na jednu takovou kulturní památku, zámek v Krásném Lese, se jel podívat hejtman Oldřich Bubeníček s radní pro kulturu a památkovou péči Jitkou Sachetovou. Zámek právě prochází postupnou rekonstrukcí.

Univerzita J. E. Purkyně volí rektora

foto UJEP - žezlo

- Ústí nad Labem | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem volí nového rektora. Volební
komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem UJEP sestavila z došlých návrhů kandidátní listinu, na které je jediné jméno - Martin Balej.

Ministr vnitra zjistil, co tíží Ústecký kraj

foto archiv

- Ústí nad Labem | O bezpečnosti, nedostatku policistů, ale také rušení pošt na malých vsích, o tom všem přijel diskutovat do Ústeckého kraje ministr vnitra Jan Hamáček. Setkal se s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a 1. náměstkem Martinem Klikou, který ho také osobně provedl po jedné z krajských vyloučených lokalit, ústeckých Předlicích.

Ústecký kraj řeší nedostatek policistů

foto archiv

- Ústí nad Labem | Snižující se počet policistů v regionu byl nejdiskutovanějším tématem jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje. Všichni členové v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem i náměstkem hejtmana pro bezpečnost Martinem Klikou vyslovili znepokojení nad aktuálním nedostatkem členů policejního sboru v kraji, se kterým je seznámilo vedení krajské policie.

Ústecká univerzita včelaří

foto archiv

- Ústí nad Labem | Zavádění včelstev do městských aglomerací prožívá světový boom. Obrovsky je rozšířeno v zámoří, v současné době je ve velkém podporováno také po celé Evropě, např. v Paříži, Londýně, Vídni, Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a také v Praze.

Ústecký kraj se zapojuje do projektu „Obce v datech“

foto archiv

- Ústí nad Labem | V polovině června byl spuštěn projekt společnosti Obce v datech, porovnávající kvalitu života napříč všemi 206 obcemi s rozšířenou působností. Benchmarking je založený na big datech, které čerpá z internetu pomocí robotů, a v otevřených datech, která jsou získávána z veřejných institucí. Ústecký kraj otevírá profily měst – Ústí nad Labem, Děčín, Teplice a Most.

Centropol zve na film Úsměvy smutných mužů

foto archiv

- Ústí nad Labem | Opojně hořká komedie Úsměvy smutných mužů o boji proti alkoholu je natočená podle románové předlohy ústeckého spisovatele Josefa Formánka. Do příběhu vstupuje město Ústí nad Labem i celý kraj. Generálním partnerem filmu je Centropol, významný dodavatel elektřiny a plynu v ČR, který má svou centrálu v severočeské metropoli.

Chudeřičtí skláři upevňují pozici na světových trzích

Zdroj: Metropol

- Teplice/Chudeřice – Novou halu s moderní linkou, která bude schopna vyrobit až 2,5 milionu kusů bočních autoskel ročně, dnes uvedla do provozu společnost AGC Automotive Czech v Chudeřicích. Jeden z největších výrobců automobilových skel v Evropě investoval do nových výrobních prostor a technologií zhruba 180 milionů korun.

Operativa s robotickou asistencí v Krajské zdravotní si připsala další republikové prvenství – jednovstupový výkon „single side“

Zdroj: info@kzcr.eu

- Ústí nad Labem | Lékařští specialisté Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako první v Česku provedli jednovstupový výkon „single side“ s asistencí robota.

Na zámku se uskutečnil 5. Děčínský den komplexní interní péče

Zdroj: info@kzcr.eu

- Děčín | Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín uspořádalo pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava Rybáka a primátorky města Děčín Marie Blažkové odbornou konferenci 5. Děčínský den komplexní interní péče. Uskutečnila se v reprezentačních prostorách Zámku Děčín a zúčastnilo se jí 170 lékařských odborníků.
V "Bloku primářů" bylo připraveno osm přednášek, např. EKG v diferenciální diagnostice u praktika a na interním příjmu, paliativní péče na interním oddělení a mobilní hospic či diagnostika a léčba srdeční slabosti. "Blok mladých internistů" nabídl mimo jiné témata nevšednosti neselektovaného interního příjmu nebo kazuistiky z interního JIP 2017.
"Jsem ráda, že si naši lékaři pravidelně vzájemně vyměňují a předávají zkušenosti s dalšími odborníky z jiných nemocnic. Zkvalitňovaní poskytované péče je prioritou a mě těší, že k pravidelnému setkávání dochází právě v našem městě," pozdravila účastníky Mgr. Marie Blažková, primátorka města Děčín.

Strana výpisu

10 ...