Od zemětřesení na Haiti uplynulo čtvrt roku, Charita v zemi vybrala 55 milionů korun - Charita - Český Metropol

Charita

Od zemětřesení na Haiti uplynulo čtvrt roku, Charita v zemi vybrala 55 milionů korun

Ikona

12. dubna 2010, 15.37 | ČESKÁ REPUBLIKA | Veřejná sbírka Charity na pomoc Haiti postiženému zemětřesením, od něhož v pondělí uplynuly tři měsíce, přinesla již téměř 55 milionů korun. V pondělí dopoledne o tom informoval Marek Navrátil, mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc. "Výtěžek sbírky bude sloužit k dlouhodobé podpoře škol, sirotčinců a projektů budujících trvalé živobytí rodin postižených zemětřesením," uvedl Navrátil.

 

"Češi pomáhají jedné škole a sirotčinci, organizují projekt Peníze za práci a podílí se na průzkumech v nouzových kempech," dodal mluvčí. Jeden ze dvou pracovníků Charity ČR je bezpečnostním koordinátorem pro aktivisty Caritas Internationalis na Haiti. Arcidiecézní Charita Olomouc kromě jiného poskytuje možnost školní docházky téměř 500 dětí v rámci projektu Adopce na dálku.

Tři měsíce po zemětřesení je podle Navrátila situace na Haiti stabilizovaná a zlepšuje se. Zemětřesením postižení lidé sice bydlí v neutěšených podmínkách nouzových kempů, ale neumírají v důsledku hladu a epidemií, což se těsně po zemětřesení předpovídalo. Pomalu a komplikovaně se rodí projekty, které povedou k lepší budoucnosti celého Haiti. Mezi problémy, které postiženou oblast Haiti aktuálně sužují, patří mimo jiné probíhající období dešťů a kriminalita.

Součástí veřejná sbírka na pomoc Haiti, kterou vyhlásila Arcidiecézní charita Olomouc, je také výnos 28,8 milionu korun ze sbírky, která proběhla ve všech českých moravských kostelech. Do sbírky bylo odesláno také 163 397 DMS. Tato veřejná sbírka na pomoc Haiti pokračuje i nadále a lze ji podpořit odesláním finančního daru na účet č. 35-1868350237/0100, variabilní symbol 99999 nebo odesláním DMS HAITI na číslo 87777.

 

Ikona

Ikona

Ikona

Tématické zařazení:

 » Charita