Stárnutí populace: Společenský problém, nebo investiční příležitost? - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Stárnutí populace: Společenský problém, nebo investiční příležitost?

13. ledna 2022, 09.00 | Česká republika se podobně jako další západní státy potýká se stárnutím populace. Zatímco v roce 2019 představovala produktivní složka populace (15-64 let) 64,1 % obyvatel a v postproduktivním věku se nacházelo 19,9 % obyvatel, kolem roku 2060 by měl podíl obyvatel v postproduktivní věku dle optimistických prognóz stoupnout o polovinu.

 

Růst počtu seniorů je nezastavitelný, a to na úkor produktivní části populace. Již nyní přitom schází místa v domovech seniorů. Jak tento problém, který se zřetelně začne projevovat už na přelomu 30. a 40. let tohoto století vyřešíme? Jak se s demografickou krizí vyrovnáme? Neskrývá se v tomto nezadržitelném trendu investiční příležitost?

 

Seniorů přibývá, současně se mění životní styl mladší generace

 

Podíl seniorů v České republice v příštích desetiletích vzroste z 20 % na 30 %, stejný vývoj se pak očekává i v Evropě. Současně zde s ohledem na životní podmínky a životní styl mladších generací stoupá – a v budoucnu bude stoupat ještě více – poptávka po komplexních službách pro rodiče či prarodiče v seniorním věku.

 

Rostoucí ochota vynakládat nemalé prostředky na takovéto zajištění souvisí s neúnosnou zátěží při poskytování takto komplexní péče v domácích podmínkách, kdy se vedle enormní osobní zátěže ve výsledku situace promítne negativně i do finanční situace rodiny. Jaké se nabízí řešení? Umístění rodiče či prarodiče do domovu pro seniory je často nejlepší volbou pro obě strany. Domovy pro seniory – zejména ty soukromé – jsou schopné nabídnout komplexní služby. Veřejná ani soukromá zařízení však ani v současné době nejsou schopná nabídnout dostatečné kapacity.  


Na budoucí krizovou situaci reaguje i český stát, když se už v současnosti ukazuje, že kapacity domovů seniorů nejsou schopné uspokojit poptávku po této službě, proto nabízí na vybudování podobných projektů dotace. Není pochyb o tom, že bydlení pro seniory bude v příštích desetiletích významnou růstovou oblastí.

 

Budoucí demografická krize? Trend, na který již reagují investoři

 

V rámci Evropské unie vzniká řada projektů soukromých domovů pro seniory. Proč? U podobných projektů se počítá nejen s jistotou rentability, ale i s nevyhnutelně pokračujícím převisem poptávky nad nabídkou. Evropský trh s investicemi do nemovitostí pro seniory tak zažívá boom. V první polovině roku 2021 na něm bylo investováno přibližně 4 miliardy eur. „Problému“, který je třeba řešit, si samozřejmě všímají i čeští developeři. Jak už to však v České republice bývá, překážkou zůstává zdlouhavé stavební řízení. V naší zemi tak zatím není tato příležitost ze strany investorů příliš reflektovaná.

 

V září loňského roku byl dostaven privátní domov pro seniory v Karlových Varech. Začátkem roku 2021 byly vykopnuty práce na stavbě domova seniorů v Jihlavě financovaného z veřejných peněz. Z veřejných zdrojů pak financuje stavbu domovů pro seniory i Moravskoslezský kraj. Ale jinak? Ambiciózních projektů zaštítěných privátním kapitálem, jejichž cílem by bylo vyřešit neutěšenou situaci, se příliš neobjevuje.

 

Vězí za vším pouze problematické stavební řízení? Jaká další úskalí na potenciální investory číhají? Bezpochyby jsou to poměrně vysoké investiční náklady – vybudovat zařízení podobného typu samozřejmě stojí – dle velikosti – desítky či spíše stamiliony korun. Již v současnosti pak bývá problémem obsadit tato zařízení kvalifikovaným personálem. Přitom právě kvalifikovaný a maximálně profesionální personál – kromě dalších prémiových služeb – může být hlavní přidanou hodnotou podobných zařízení, za kterou mohou být klienti ochotni zaplatit „nadstandardní“ cenu.

 

Veřejný zájem jako pozitivní externalita investičního záměru

 

Budování domovů pro seniory prostřednictvím privátního sektoru přináší zjevné výhody. Veřejný sektor není schopen tento typ nových zařízení budovat a provozovat v potřebné efektivitě a kvalitě, soustředí se především na velkokapacitní zařízení. Menší projekty však podporuje a pro udržení sociální rovnováhy ve společnosti nevyhnutelně podporovat bude prostřednictvím různých finančních nástrojů. 

 

Soukromé projekty podobného typu tak splňují aktuální veřejný zájem, a tak je možné pro vybudování chybějících zařízení žádat o dotaci z fondů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tyto dotace nejsou nárokové, panuje však značná pravděpodobnost jejich realizace vzhledem k tomu, že péče o rostoucí počty seniorů je zásadní společensko-politickou prioritou.

 

Před investory tak stojí jasná výzva, aby se podobných projektů začalo časem objevovat více, a má to své opodstatnění. Snoubí v sobě společenský prospěch a potenciální investiční výnos. Privátní domovy pro seniory s nadstandardními službami si své klienty díky převisu poptávky nad nabídkou najdou, přičemž je z praxe ověřeno, že lze podobná zařízení provozovat rentabilně. Vysoké investiční náklady tak mohou mít své opodstatnění. Objeví se tedy v blízké době další podobné projekty?  

Zdroj: www.byznysvcesku.cz

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti  

 » Zdraví