Greenpeace:Sázení nepůvodních dřevin v Krušnohoří je dle ČIŽP protiprávní - Krimi - Český Metropol

Krimi

Greenpeace:Sázení nepůvodních dřevin v Krušnohoří je dle ČIŽP protiprávní

21. prosince 2021, 15.44 | Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) podle Greenpeace uznala, že se firma I.H. Farm dopustila protiprávního jednání, když v bučinách ve Východním Krušnohoří vysazovala nepůvodní druhy dřevin. Za přestupek však firma sankci nedostane, ČIŽP ji napomenula.

 

Inspekce dále v šetření upozornila na nečinnost krajského úřadu a ministerstva životního prostředí. V tiskové zprávě o tom dnes informovala organizace Greenpeace, jenž na činnost firmy inspekci upozornila. Společnost, jejíž vyjádření ČTK shání, dlouhodobě kritizují i místní obyvatelé, a to kvůli kácení a devastaci vzácných bukových lesů na úbočí Krušných hor u Horního Jiřetína na Mostecku.

 

Vlastník lesa v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří bez povolení příslušných orgánů pro ochranu přírody vysazoval nepůvodní dřevinu. Konkrétně douglasku tisolistou, která je považována za potenciálně invazní druh a při vysazení většího množství hrozí její nekontrolovatelné šíření. Takové použití je podle Greenpeace v chráněném území s přirozeným druhovým složením s převahou listnatých stromů krajně nevhodné a ohrožuje celý místní ekosystém.

 

Rozhodnutí inspekce ukazuje však podle ekologické organizace nejen na pochybení vlastníka lesa, tedy I.H. Farm, ale také na nečinnost krajského úřadu Ústeckého kraje, který je odpovědný za ochranu a zachování evropsky významných lokalit. Ten by měl podle platné legislativy regulovat nejen objem těžby, ale také dohlížet na vysazování dřevin a případné lesnické zásahy omezovat. Krajský úřad však přistoupil podle organizace k uzemní ochraně stanovišť evropsky významných druhů až po zákonem stanovené lhůtě s téměř sedmiletým zpožděním.

 

Krajský úřad Ústeckého kraje uzavřel s firmou I. H. Farm smlouvu o chráněném území krušnohorských bučin letos v létě. Smluvně vymezené chráněné území čítá 643 hektarů a je rozděleno na tři části. Jde o bezzásahové plochy o rozloze 200 hektarů, tzv. výběrný les s plochou 231 hektarů a podrostní les s rozlohou 199 hektarů. Platit má od příštího roku.

 

Evropsky významná lokalita byla podle Greenpeace v důsledku nečinnosti krajského úřadu i ministerstva životního prostředí dlouhodobě narušována holosečným kácením a výsadbou nepůvodních dřevin, proti kterým příslušné státní orgány nezasáhly včas žádným omezením, přestože byly na tento stav několikrát upozorněny. Náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) dnes ČTK řekl, že měl za to, že smlouvou mezi krajem a firmou se situace zlepší. Vyjádření krajských úředníků ČTK shání.

 

ČIŽP udělila firmě jen napomenutí, škoda se přitom podle Greenpeace může vyšplhat ke dvěma milionům korun. "Zároveň nás mrzí, že inspekce došla k závěru až nyní, přičemž podnět, kde upozorňujeme na vysazování nepůvodních dřevin, má k dispozici od března. V červenci navíc inspekce toto protiprávní jednání ve své odpovědi obhajovala s tím, že povolení orgánů ochrany přírody vlastník pro vysazování douglasky nepotřebuje, pokud postupuje podle schváleného lesního hospodářského plánu," uvedla Nikol Krejčová z Greenpeace.

Zdroj: ČTK

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Krimi  

 » Kraje  » Ústecký