Bílina opakovaně dosáhla nejvyššího iRatingového hodnocení - Finance - Český Metropol

Finance

Bílina opakovaně dosáhla nejvyššího iRatingového hodnocení

foto archiv

Bílina | Město Bílina obdrželo za hospodaření v roce 2017 nejvyšší ratingové hodnoceni za tento rok – stupeň „A“. V rámci ČR získalo stejné hodnocení pouze 507 obcí, což je 8 procent jejich celkového počtu. Bílina disponovala sice nižšími celkovými příjmy v přepočtu na obyvatele než srovnatelně velká města, přesto se však městu podařilo ušetřit větší díl příjmů.

 

Saldo celkového rozpočtu Bíliny bylo v posledních čtyřech letech vždy kladné. V rámci běžného rozpočtu, který porovnává běžné příjmy s běžnými (provozními) výdaji, ušetřilo město v průměru více než pětinu příjmů. Tyto úspory se dají využít buď pro financování investic, nebo jako rezerva pro nečekané budoucí výdaje.

Město má výhodu z nadprůměrných příjmů z využívání práv k přírodním zdrojům ve srovnání s obdobně velkými městy. „I když se tento příjem v důsledku administrativního opatření v roce 2017 snížil, je tento zdroj pro město důležitý. Přispěl k tomu, že nedaňové příjmy Bíliny byly v přepočtu na obyvatele, jako jediná hlavní příjmová položka, vyšší než ve srovnatelných městech. Všechny další příjmové položky byly nižší. V rámci daňových příjmů se to týká například daně z nemovitosti, příjmů z hazardu a poplatků z vybraných činností.

Rozpočet Bíliny byl v menší míře závislý na dotacích než srovnatelná města. Více tudíž spoléhal na vlastní zdroje. To je dobrá orientace, protože dotace, zejména z evropských fondů, nebudou v budoucnu patrně dosahovat takových hodnot jako v minulých letech. Rovněž jednorázové kapitálové příjmy, hlavně příjmy z prodeje majetku, nevykazovaly takové hodnoty jako u srovnatelně velkých měst,“ uvedla Michaela Vršková, vedoucí finančního odboru.

Bílina patří tak k menší skupině měst, která hospodaří bez dluhu.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Finance