Dětem svědčí pobyt v přírodě. Od MŽP dostanou letos školky, školy a ekocentra na venkovní výuku 50 milionů - Finance - Český Metropol

Finance

Dětem svědčí pobyt v přírodě. Od MŽP dostanou letos školky, školy a ekocentra na venkovní výuku 50 milionů

zdroj: MŽP

Praha | Pořídit si na školní pozemek bylinkovou zahrádku, broukoviště, tee-pee nebo včelí úl už nemusí být pro školy jen sen. Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl...

 

milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu. Vůbec poprvé vyhlašuje dnes výzvu s takovým zaměřením Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. 
Ve výzvě čerpající prostředky z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol se rozdělí celkem 50 milionů korun. Žádosti je možné podávat od počátku září až do 31. ledna 2018. 
„Při dnešním, téměř virtuálním životním stylu našich dětí je třeba přesměrovat je ven, do přírody. Proto nabízíme školám, školkám a ekocentrům nové finanční prostředky tak, aby mohly vybudovat kvalitní technické a didaktické venkovní zázemí pro názornou ekologickou výchovu a motivovaly tak děti k zájmu o přírodu a péči o životní prostředí. Právě jeho ochrana se v dětském věku rozvíjí nejsilněji a trvá pak po celý život,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. 
Školy a organizace mohou obdržet dotaci minimálně 50 tisíc a maximálně půl milionu korun, nejvýše až 85 % celkových způsobilých výdajů. Dotované projekty musí být zrealizovány do 31. srpna 2020. 
Dotační výzva s tímto zaměřením je v rámci NPŽP vyhlašována poprvé. Bližší informace mohou zájemci získat na bezplatné lince SFŽP ČR 800 260 500 nebo na e-mailové adrese .

Zdroj: MŽP

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance